Projekt

Zkoumání elektronických stavů přechodných kovů v tetradymitech a jejich pásová struktura - porovnání 3d, 4d a 5d prvků.

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Program:Standardní projekty
Trvání:01.01.19 - 31.12.21
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:Ing. Jiří Navrátil CSc.

Tetradymite single-crystals doped with VIII A group dopants will be studied. NanoESCA and ARPES techniques and ab-initio calculations will assist in understanding of correlation between the way of embedding of dopant atoms and their effect on electronic and magnetic properties of host matrix.