Projekt

Lokalita a komunita v současné anglofonní detektivní próze

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Program:Standardní projekty
Trvání:01.01.19 - 31.12.21
Pracoviště: Fakulta filozofická
Řešitel:doc. Mgr. Šárka Bubíková Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Mgr. Olga Roebuck Ph.D., M. Litt.

V posledních desetiletích se mnozí autoři detektivní prózy soustředí na zobrazení konkrétního, velmi specificky pojatého místa (ať už městského či venkovského) a společenství (místního, sociálního, či etnického) a jejich vzájemného propojení. Tímto způsobem některé současné detektivky kromě zábavy a napětí vytvářejí literární formu sociální geografie a přinášejí často pronikavý sociální komentář, dokonce i se snahou poskytnout čtenáři poznatky či zvýšit jejich kulturní a etnické povědomí. Projekt bude analyzovat vybraný soubor současných anglofonních detektivních románů z dvojího úhlu pohledu, tj. z hlediska toho, jak zobrazují místo a společenství, které toto místo obývá. Rozbor děl se tedy bude soustředit na místo prezentované ne jako pouhé dějiště příběhu, ale jako konkrétní místo s historií, definované v prostorovém i časovém (sociálním) rozměru.