Projekt

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků na Univerzitě Pardubice

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Trvání:01.01.18 - 31.12.21
Pracoviště: Rektorátní a celouniverzitní útvary
Řešitel:Ing. Monika Vejchodová
Interní spoluřešitelé:Ing. Libuše Cermanová

Projekt je zaměřen na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu na Univerzitě Pardubice (UPa). Hlavním cílem je rozvoj UPa posílením lidských zdrojů ve výzkumu (přijetí 8 postdoků a 1 seniora ze zahraničí) a podpora profesního růstu vědeckovýzkumných (VaV) pracovníků, akademických pracovníků (AP) (vyslání 4 juniorů a 1 seniora do zahraničí). Dílčím cílem je rozvoj spolupráce se zahraničními institucemi.