Projekt

Nové kompozitní materiály pro obnovu objektů architektury 20. století

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Program:TRIO (2016-2021)
Trvání:01.01.18 - 31.12.20
Pracoviště: Fakulta restaurování
Řešitel:Ing. Karol Bayer
Interní spoluřešitelé:Ing. Renata Tišlová Ph.D.
Mgr. art. Jan Vojtěchovský Ph.D.

Cílem projektu je návrh nového doplňovacího materiálu pro obnovu betonových a kamenných podkladů objektů architektury 20. století, jež má být alternativou k v současné době používaným materiálům na cementové bázi. Jedná se o výzkum a vývoj v oblasti pokročilých materiálů (KETs), který vede k vývoji nových, ekonomicky úspornějších materiálů a zároveň k novým výrobkům s vyšší přidanou hodnotou Dalším cílem bude návrh postupů pro hodnocení kompatibility doplňovacího materiálu pro vybraný podklad a vytvoření aplikačních postupů pro restaurátorské subjekty. Cílem projektu je v konečném důsledku také zefektivnění výzkumných aktivit řešitelských organizací propojením know-how a infrastruktury jednotlivých pracovišť a rozšíření spolupráce mezi komerční a výzkumnou sférou. Výsledkem této spolupráce budou výstupy, které napomohou zvýšení konkurenceschopnosti zúčastněných společností. Dojde k inovaci stávajících postupů obnovy staveb 20. století a při využití netradičních surovin, za účelem uchování objektů pro další generace, což je jednou z priorit národní RIS3 strategie.