Projekt

Baterie na bázi organických redoxních látek pro energetiku tradičních i obnovitelných zdrojů (ORGBAT)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Trvání:01.04.18 - 31.03.22
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:prof. Ing. Filip Bureš Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Ing. Milan Klikar Ph.D.
Ing. Zuzana Burešová Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Syrový Ph.D.
Hana Majová
Ing. Jiří Tydlitát Ph.D.
Ing. Lucie Syrová
Jitka Odvárková
Martina Sebránková
Ing. Jarmila Vlčková

Projekt je zaměřen na vývoj technologií akumulace energie pro energetiku tradičních i obnovitelných zdrojů. Budou hledány organické redoxní látky s vhodnými vlastnostmi pro aplikaci v průtočných a kvazi-/pevnolátkových sekundárních bateriích. Bude optimalizována příprava těchto látek s ohledem na výrobní náklady a čistotu. Budou hledány způsoby dalšího využití výsledků projektů v aplikacích chemické výroby (organická oxidační činidla), elektroseparačních procesech a senzorice. Mezi oborová spolupráce odborníků z VŠCHT Praha, Univerzity Pardubice a Centra organické chemie s.r.o. umožní vývoj zcela nových prakticky uplatnitelných řešení na základě aktuálních poznatků základního výzkumu v dané oblasti. Aktivity projektu jsou soustředěny do výzkumného záměru Organické redoxní látky pro aplikace v energetice. Projekt povede ke dvěma přihláškám patentů a řadě publikací (včetně zahraničních spoluautorů).