Projekt

Biokompozitní složka pro pomalé uvolňování účinných minerálních látek v půdě pro výživu rostlin

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Program:Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Trvání:01.01.18 - 31.12.21
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:Ing. Miloslav Slezák CSc.
Interní spoluřešitelé:Ing. Jiří Palarčík Ph.D.
Ing. Petra Peroutková

Cílem projektu je zužitkovat potenciál kolonizace minerálních komponent mikroorganismy, které v půdních podmínkách spolehlivě přispějí k efektivnímu a postupně uvolňujícímu účinku pro látky využívané rostlinami (dodávky síranů, fosforečnanů a některých dusíkatých sloučenin). Pro průmyslové využití je naplněním cíle projektu vytvoření funkčního vzorku kompozitní složky na bázi lyofilizátu biofilmu lithotrofních mikroorganismů na minerálním základu.