Projekt

Senzory s vysokou citlivostí a materiály s nízkou hustotou na bázi polymerních nanokompozitů (NANOMAT)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Trvání:01.07.18 - 31.12.22
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:prof. Ing. Miroslav Vlček CSc.
Interní spoluřešitelé:Ing. Radka Přiklopilová

Projekt je zaměřen především na vývoj, syntézu a předaplikační testování speciálních typů nanoplniv pro přípravu tepelně vodivých, resp. naopak tepelně izolačních polymerů, pružných polymerních aerogelů a čidel různých druhů záření resp. mechanického napětí. Přídavkem nanodisperzních, jednokomponentních i hybridních nanočástic dojde k výraznému zvýšení užitných vlastností stávajících užívaných polymerních pěn a aerogelů a budou vyvíjeny nové typy vysoce citlivých čidel.