Projekt

Charakterizace lidského lipidomu a metabolomu pro personalizovanou zdravotní péči a hledání biomarkerů: studie rakoviny ledvin

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Program:Standardní projekty
Trvání:01.01.18 - 31.12.20
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:prof. Ing. Michal Holčapek Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Ing. Robert Jirásko Ph.D.
Ing. Eva Cífková Ph.D.

Hlavní cíl projektu je vývoj celkové metodologie pro komplexní kvantitativní charakterizaci lipidomu a metabolomu ve vzorcích lidské plazmy a moči zdravých dobrovolníků s ohledem na skupiny podle věku a pohlaví. Všechny analytické metody budou validovány pro vysoce výkonnou kvantifikaci lipidů a metabolitů. Tento komplexní přístup pokrývá všechny kroky zahrnující výběr osob, odběr vzorků, zpracování vzorků, analýzu a kvantifikaci založenou na hmotnostní spektrometrii, zpracování dat, statistické vyhodnocení a biologickou interpretaci. Vypracovaná metodologie bude použita pro případovou studii pacientů s buněčným renálním karcinomem (RCC) s cílem identifikovat nejvíce dysregulované lipidy a metabolity s použitím pokročilých metod vícerozměrné analýzy dat a biologické vysvětlení pozorovaných změn pro obě skupiny společně. Mimobuněčné vezikuly budou testovány jako perspektivní zdroj biomarkerů pro diagnostiku rakoviny. Bude vytvořena databáze s více než 1000 lipidů a metabolitů pro použití ve studiích zaměřených na zdravotní péči a hledání biomarkerů.