Projekt

Spolupráce Univerzity Pardubice a aplikační sféry v aplikačně orientovaném výzkumu lokačních, detekčních a simulačních systémů pro dopravní a přepravní procesy (PosiTrans)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Trvání:01.10.18 - 30.06.22
Pracoviště: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Řešitel:doc. Ing. Petr Doležel Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Ing. Galina Mužáková
doc. Ing. Tomáš Brandejský Dr.
Ing. Daniel Honc Ph.D.
Ing. Roman Hruška Ph.D.
Ing. Věra Beránková
doc. Ing. Michael Bažant Ph.D.
doc. Ing. Josef Bulíček Ph.D.
Ing. Jan Fikejz Ph.D.
doc. Ing. Aleš Filip CSc.
Ing. Karel Juryca
doc. Ing. Ondřej Fišer CSc.
Ing. Jan Chocholáč Ph.D.
doc. Ing. Jaroslava Hyršlová Ph.D.
Ing. Stanislav Machalík Ph.D.
prof. Ing. Antonín Kavička PhD.
Ing. Tomáš Kučera
Ing. Erik Tischer
Ing. Jan Pidanič Ph.D.
Ing. Petr Nachtigall Ph.D.
Ing. Dominik Štursa
Ing. Dana Sommerauerová
doc. Ing. Jaromír Široký Ph.D.
Ing. David Šourek Ph.D.
Ing. Tomáš Zálabský Ph.D.
Ing. Lucie Růžičková
Ing. Monika Bendová

Cílem projektu je posílení a rozvoj spolupráce mezi sektory výzkumné organizace a aplikační sférou v hradecko-pardubické aglomeraci ve specializacích oborů elektrotechniky, informatiky a dopravních systémů.