Projekt

Mikrovlnný výkonový zesilovač

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Program:TRIO (2016-2021)
Trvání:01.12.17 - 31.07.20
Pracoviště: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Řešitel:prof. Ing. Pavel Bezoušek CSc.
Interní spoluřešitelé:Ing. Tomáš Zálabský Ph.D.
Ing. Jiří Roleček

Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj inovovaného řešení mikrovlnného zesilovače pro aplikaci v přehledových radarech, určených ke sledování letového provozu. Cílem projektu je zhotovený, oživený a validovaný autonomní blok modulárního mikrovlnného výkonového zesilovače.