Projekt

INCENTIVE - Informační CENtrum pro Internacionalizaci Výzkumu a zapojení do ERA

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:INTER-INFORM
Trvání:01.02.17 - 31.12.20
Pracoviště: Rektorátní a celouniverzitní útvary
Řešitel:Ing. Monika Vejchodová
Interní spoluřešitelé:Ing. Jitka Genserová
Ing. Lucie Macháčová

Projekt INCENTIVE navazuje na úspěšnou realizaci projektů RIKoC a RIKoC+, jejichž historie započala na Univerzitě Pardubice v roce 2000. Hlavním cílem projektu je rozvoj a posilování kvality českého výzkumu a vývoje (VaV) prostřednictvím zajištění podpůrných a asistenčních služeb pro zvýšení míry zapojení a úspěšnosti českých subjektů, zejména vysokých škol a výzkumných organizací z Pardubického a Královéhradeckého kraje, do aktivit Evropského výzkumného prostoru (ERA), do mezinárodních programů výzkumu a vývoje a do dalších multilaterálních aktivit.