Projekt

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Univerzitě Pardubice

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Trvání:01.06.17 - 31.12.22
Pracoviště: Rektorátní a celouniverzitní útvary
Řešitel:prof. Ing. Tatiana Molková Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Ing. Zuzana Pleskačová

Projekt je zaměřen na modernizaci a dovybavení vzdělávací infrastruktury pro zabezpečení SP 4 fakult UPa - Fakulty ekonomicko-správní, Filozofické fakulty, Fakulty restaurování a Fakulty zdravotnických studií. Jedná se o doplňkovou investiční podporu SP nově akreditovaných či upravených v rámci komplementárního ESF projektu s názvem Rozvoj kvality vzdělávání, hodnocení a strategického řízení na UPa.