Projekt

Modernizace praktické výuky a zkvalitnění praktických dovedností v technicky zaměřených studijních programech (PRAKTIK)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Trvání:01.04.17 - 31.12.22
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:prof. Ing. Libor Čapek Ph.D.

Projekt je zaměřen na modernizaci přístrojového vybavení v předmětech praktické výuky technicky zaměřených studijních programů v oblasti chemie a na modernizaci SW v předmětech teoretické a praktické výuky. Důraz je kladen na podporu praktických znalostí a dovedností studentů nových/reakreditovaných bakalářských a magisterských studijních programů zaměřených na potřeby trhu práce, plně v návaznosti na příslušné aktivity komplementárního ESF projektu.