Projekt

ROOF4ICT - Rozvoj výzkumně zaměřeného studijního programu na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Trvání:01.05.17 - 31.01.22
Pracoviště: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Řešitel:doc. Ing. Petr Doležel Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Ing. Monika Bendová
Bc. Ilona Kučerová
doc. Ing. Tomáš Brandejský Dr.
prof. Ing. Antonín Kavička PhD.
doc. Ing. Jan Cvejn Ph.D.
doc. Ing. Ondřej Fišer CSc.
Ing. Daniel Honc Ph.D.
Mgr. Jaroslav Marek Ph.D.
Ing. Jan Pidanič Ph.D.

V rámci projektu bude připraven a re-akreditován výzkumně zaměřený doktorský studijní program Elektrotechnika a informatika se třemi odbornými zaměřeními: 1) Radiotechnika, mikrovlnná technika, radarové a komunikační systémy, 2) Modelování a simulace síťových systémů, 3) Řízení procesů. Pro inovaci studijního programu budou inovovány současné a zavedeny nové předměty. Inovovaná zaměření VZDSP budou plně odpovídat požadavkům znalostní ekonomiky a potřebám definovaným RIS3.