Projekt

Využití moderních cyklizačních reakcí pro přípravu chemických specialit

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Program:Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Trvání:01.01.17 - 31.12.20
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:prof. Ing. Roman Jambor Ph.D.

Budou studovány moderní cyklizacni procesy katalyzované Pd, Ru, Ag komplexy