Projekt

Nová generace funkčně modifikovaných vrstevnatých nanočástic s lepší manipulací a zpracováním v polymerní matrici

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Program:Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Trvání:01.01.17 - 31.12.20
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:doc. Ing. Ludvík Beneš CSc.
Interní spoluřešitelé:Ing. Petr Knotek Ph.D.
Ing. Klára Melánová Dr.
Ing. Milan Vlček CSc.

Výzkum a vývoj nové generace funkčně modifikovaných vrstevnatých nanočástic s cílenou chemickou modifikací. Výsledkem bude lepší zapracování nanočástic do polymerní matrice, zvýšení chemické stability a teploty tepelné deformace a vylepšení bariérových a mechanických vlastností připraveného nanokompozitu. Cílem chemické modifikace především bude: (1) snížení hořlavosti s použitím modifikující složky na bázi bezhalogenových sloučenin fosforu a (2) zvýšení fotostability využitím UV absorbérů.