Projekt

Optimalizace syntézy Corey Alkoholu-A(-), vstupního materiálu pro výrobu humánních a veterinárních léčiv

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Program:Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA
Trvání:01.01.16 - 31.12.17
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:doc. Ing. Aleš Imramovský Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Ing. Karel Pauk Ph.D.

Projekt řeší optimalizaci syntézy opticky čistého Coreyalkoholu-A(-), který je základní surovinou pro výrobu všech humánních a veterinárních prostaglandinů.