Projekt

Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene

Poskytovatel:Ministerstvo kultury
Program: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity - NAKI II
Trvání:01.03.16 - 31.12.20
Pracoviště: Fakulta restaurování
Řešitel:Mgr. Vladislava Říhová Ph.D.

Hlavními cíli projektu jsou: - vypracování mapy výskytu exteriérových kamenných a keramických mozaik na území České republiky. Dílčími cíli jsou: - dokumentace jednotlivých mozaik - shromáždění informací a popis jednotlivých mozaik - vytipování mozaik vhodných pro restaurování - vypracování památkových postupů pro restaurování různých typů nástěnných mozaik Dílčími cíli jsou: - definice restaurátorských postupů a přístupů - odzkoušení a ověření vhodných materiálů a postupů pro restaurování mozaik - provedení restaurátorských zásahů, které ověří vybrané materiály a postupy