Projekt

Výroba NaOH a H2SO4 z odpadního Na2SO4 pomocí elektrodialýzy s bipolární membránou

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Program:Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Trvání:01.01.15 - 31.12.17
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:doc. Ing. Jiří Cakl CSc.
Interní spoluřešitelé:Ing. Bedřich Šiška CSc.
doc. Ing. Petr Doleček CSc.
Ing. Jan Kroupa
prof. Ing. Jaromíra Chýlková CSc.
Milan Reinberk
Radka Spitzerová

Vývojovým cílem projektu je návrh technologie elektrodialýzy s bipolárními membránami (EDBM) a aplikace této technologie na výrobu NaOH a H2SO4 z odpadního Na2SO4 pro proces zpracování nadbilančních odkalištních vod z těžby uranové rudy v o.z. GEAM DIAMO s.p. V rámci projektu bude navržena optimalizovaná varianta současné bipolární membrány, navržen a vyroben pilotní modul EDBM-Y, navržena, vyrobena a ověřena pilotní technologie EDBM-Y, navržen, vyroben a ověřen průmyslový modul EDBM-II a navržena průmyslová technologie včetně stanovení látkových i energetických bilancí a odhadu investičních a provozních nákladů.