Projekt

Stabilizátory chemicky vázané na polymery

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Program:TIP
Trvání:01.04.10 - 31.12.13
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:Ing. Miroslav Večeřa CSc.

Budou připraveny, charakterizovány a aplikovány nové polymerně vázané antidegradanty nesoucí stéricky chráněné fenolické a aminové struktury. Polymerními substráty budou např. kapalné polybutadieny nebo polyurethany. Hlavními výstupy budou funkční vzorky, poloprovozní ověření a evropská patentová přihláška.