Projekt

Multikomponentní elektronické systémy na bázi organických sloučenin

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Program:TIP
Trvání:01.07.09 - 30.05.13
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:prof. RNDr. Marie Kaplanová CSc.

Příprava multikomponentních elektronických zařízení založených na využití organických sloučenin se zaměřením na čidla vybraných plynů. Výzkum přípravy organických prekurzorů. Vývoj přípravy jednotlivých elementů s využitím nanášení vrstev tiskem, charakterizace prvků a optimalizace jejich vlastností. Návrh konstrukce prototypu, jeho sestavení a otestování. Vypracování návrhu na průmyslovou realizaci vyvinutých elektronických zařízení. Výzkum využití syntetizovaných organických sloučenin v dalších elektronických systémech.