Nabídka technologií Univerzity Pardubice zahrnuje kompletní seznam patentů a užitných vzorů a vybrané technologie k licencování a další spolupráci

true