Nabídka technologií Univerzity Pardubice zahrnuje kompletní seznam patentů, užitných vzorů a vybrané technologie, které jsou dále nabízeny k licencování nebo další spolupráci na vývoji a uplatnění.

Kompletní přehled patentů a užitných vzorů Univerzity Pardubice

Nabídka vybraných technologií k licencování a další možné spolupráci

false

Screening rakoviny slinivky

Screening rakoviny slinivky na základě analýzy lipidů s využitím hmotnostní spektrometrie.

Analýza lipidů

Mikrovlákna oxidu křemičitého

Vlákna amorfního oxidu křemičitého jako materiál pro sorpci, separaci, katalýzu a součást baterií.

Speciální funkční materiál

Profilování fosfoproteomu

Nové vysoce selektivní rozhraní pro profilování fosfoproteomu.

Postupy obohacení fosfopeptidů

Přenosný audiometr

Měřicí přístroj v kombinaci s chytrým telefonem.

Řešení klinického vyšetření

Fotoredox katalyzátor

Komerčně dostupný fotoredox katalyzátor na bázi pyrazin-2,3-dikarbonitrilu.

Účinně katalyzované reakce
 • Nové směry esterifikace laktidů - příprava laktyllaktátů s vyšší přidanou hodnotou (prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.)
 • Sekvestrační (chelatační) tenzidy s antikorozními vlastnostmi (doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.)
 • Systém ochrany inteligentních Smart Grid sítí za využití softwarově definovaných sítí (Mgr. Josef Horálek, Ph.D.)
 • Potvrzení konceptu technologie pro snížení toxicity paracetamolu (doc. RNDr. Tomáš Roušar, Ph.D)
 • Návrh nového tvaru předpjatého železobetonového nosníku (doc. Ing. Vladimír Doležel, CSc.)
 • Smart systém pro automatické vyhodnocování kvality svarů (doc. Ing. Petr Doležel, Ph.D.)
 • Netěkavá paměť na bázi odporového spínání v tenkých vrstvách chalkogenidů (prof. Ing. Tomáš Wágner, DrSc.)
 • Nové ekologické sikativační systémy na bázi komplexních sloučenin vanadu (prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.)
 • Modifikace technicky významných oligo/polyolů pomocí sofistikované esterifikace (prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.)
 • Vývoj UV zářením vytvrzovaného laku pro digitální lakovací stroje (Ing. Jan Vališ, Ph.D.)
 • Odstraňování nebezpečných složek z kontaminovaných hmot určených pro recyklaci v duchu cirkulární ekonomiky (doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D.)
 • Nové kryty ran pro chronické rány (prof. Ing. Radim Hrdina CSc.)
 • Univerzální programovatelný obrazový senzor (Ing. Martin Dobrovolný Ph.D.)
 • Nové stabilizátory peroxidu vodíku (doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.)
false
true