Firmám a institucím nabízí Univerzita Pardubice řešení jejich potřeb v oblasti výzkumu, vývoje a inovací:

true