Pevná síť - koleje, učebny

Následující informace se týkají pouze připojování počítačů na studentských pokojích připojených do kolejní počítačové sítě datovým kabelem z datové zásuvky na pokoji. Netýká se připojení do bezdrátové sítě eduroam.

Univerzita Pardubice od 12. září 2008 zahajuje autorizaci uživatele pro připojení do kolejní sítě pomocí protokolu 802.1x.

Co to znamená pro uživatele?

Každý uživatel, který připojí počítač do datové zásuvky kolejní sítě a neověří se jménem a heslem, nebo nemá správně nastaveno “připojení do pevné sítě” s ověřováním pomocí protokolu 802.1x, se po zadání libovolné WWW adresy dostane pouze na stránku s potřebnými informacemi a návody.

Pro připojení je nutné nastavit ověřování protokolem 802.1x v závislosti na operačním systému.

Návody pro operační systémy Windows XP a Windows Vista jsou v českém i anglickém jazyce na WWW stránkách Informačního centra: http://eduroam.upce.cz/ v sekci “Kolejní síť”. Informační centrum dále připravilo skript, který akce uvedené v návodu provede automaticky. Skript je určen pro operační systém Windows XP se service packem2 a veškeré vyšší verze Windows. Skript je spustitelný soubor (BAT) a vyžaduje druhý soubor (XML) ve stejném adresáři jako soubor BAT. Nespouštějte skript v jiné verzi operačního systému! Po spuštění skriptu doporučujeme zkontrolovat, jsou-li provedená nastavení v souladu s návodem.

Připojovat se do kolejní sítě a využívat služeb internetu mohou pouze osoby s platným NetID Univerzity Pardubice.

Každý student, ubytovaný na pokoji s přípojkou datové sítě, obdrží zároveň s ubytovací smlouvou informaci, kde získat návody.

Bezpečnost

Tato aplikace je jedna z aplikací na Univerzitě Pardubice, která vyžaduje používání NetID a hesla. Proto si své identifikační údaje chraňte. V případě jejich vyzrazení nebo při pouhém podezření si heslo změňte podle instrukcí k používání NetID.

true

Co je 802.1x?

Jedná se o bezpečný způsob autentizace uživatele, který se chce autorizovat (prokázat své oprávnění) k používání datového připojení. Více technických informací je uvedeno např. na http://cs.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.1X. K autorizaci používané na UPa potřebujete mít své platné elektronické identifikační údaje (NetID) a nastavení síťového připojení vašeho počítače pro 802.1x. Informace o NetID i potřebné návody pro operační systémy Windows XP a Windows Vista v českém i anglickém jazyce naleznete na WWW na stránkách Informačního centra: http://ic.upce.cz v sekci “Kolejní síť”.

Co se stane, když do zásuvky připojím počítač, který není předem nastaven?

Počítač se po zadání libovolné WWW adresy dostane pouze na stránku s potřebnými informacemi a návody. Bez nastavení připojení a autorizace uživatele se počítač nepřipojí do internetu.

Jak často musím zadávat své přístupové údaje?

Pouze poprvé. Je-li podle návodu zaškrtnuta volba: “Ukládat informace o uživateli do mezipaměti pro další připojení k této síti”, je identifikace uživatele uložena v počítači. Při znovuzapojení počítače do zásuvky nebo jeho přepojení do jiné zásuvky je tato identifikace pouze znovu ověřena a port zásuvky se přepne do provozního stavu, připojí počítač do datové sítě. V průběhu připojení počítače je tato autorizace pravidelně kontrolována. Heslo budete muset znovu zadat, změníte-li si heslo ke svému NetID.

Jak ověřím, že je port datové zásuvky v pořádku?

Nejjednodušším způsobem jak zjistit, že je datový port v pořádku, je zkontrolovat LED diodu na síťové kartě počítače, která se rozsvítí při zapojení datového kabelu (připojeného do portu datové zásuvky na pokoji). Další možný stav portu datové zásuvky je stav “Errored Down”. Tento stav je zapříčiněn připojením nebo i dlouhodobým provozem zařízení, které generuje tolik vadných paketů, že port je touto komunikací přetížen a vypne se. Tato závada může mít příčinu i ve vadném datovém kabelu. V tomto případě je nezbytné kontaktovat Informační centrum na adrese kolej-net@upce.cz a uvést číslo pokoje, blok, označení datové zásuvky a kontakt. Port ve stavu “Errored Down” diodu nerozsvítí.

Jak lze resetovat port datové zásuvky?

Uživatel může resetovat pouze komunikaci na portu tak, že odpojí a zapojí datový kabel. Port se přepne do výchozího nastavení a bude znovu vyžadovat ověření uživatele. Je-li již v počítači uložena autorizace uživatele, počítač autorizuje uživatele automaticky a připojí se k síti. Plnohodnotný reset portu ve stavu “Errored Down” může provést pouze Informační centrum.

Kde najdu potřebné informace?

Každý student ubytovávaný na pokoji s přípojkou datové sítě obdrží zároveň s ubytovací smlouvou informaci, kde získat návod. Každý, kdo připojí počítač do datové zásuvky kolejní sítě, a není ověřen, se po zadání libovolné WWW adresy dostane na stránku s potřebnými informacemi a návody.

Veškeré informace, týkající se používání internetu na kolejích, jsou v aktuální podobě dostupné na internetových stránkách Informačního centra http://ic.upce.cz v sekci “Kolejní síť”.

WWW stránky Informačního centra jsou dostupné z internetu a z bezdrátové sítě eduroam.

V případě problémů kontaktujte Informační centrum na adrese kolej-net@upce.cz.

Jsou návody i pro jiné operační systémy?

V současné době nejsou. Pokud se vám podaří takovýto návod vytvořit, rádi ho na WWW zveřejníme. Užitečné odkazy jsou například také na stránce http://cs.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.1X.

 

Mohu mít v jednom portu datové zásuvky 2 počítače, hub, switch, router, access point, síťovou tiskárnu?

Student smí využívat pouze jeden počítač připojený do jedné datové přípojky. Připojení více počítačů přes jeden datový port není podporováno. Datový port v takovém případě může přejít do stavu “Errored Down”.

Jaké jsou minimální požadavky na konfiguraci počítače?

Podporovány jsou všechny operační systémy s podporou protokolu 802.1x nad rozhraním pro připojení do pevné sítě, např. Windows XP se Service Packem 2.

Problém: Neobjeví se záložka „Ověřování“ okně "Připojení k místní síti - vlastnosti", přestože mám aktualizovaný operační systém.

Řešení: Pravděpodobně nemáte aktuální ovladač síťové karty, který podporuje 802.1x. Aktualizujte na NEJNOVĚJŠÍ ovladač přímo z WWW stránek VÝROBCE karty.

Problém přetrvává: Neobjeví se záložka „Ověřování“ okně "Připojení k místní síti - vlastnosti", přestože mám aktualizovaný operační systém.

Řešení: Zkontrolujte nastavení připojení k bezdrátové síti. Jestliže vaše zařízení ovládá Software třetí strany (například ASUS Wireless Utility), přepněte ovládání bezdrátového adaptéru tak, aby jej ovládal systém Windows. Software třetích stran v některých případech blokuje 802.1x a není možno jej použít pro připojení do pevné sítě.

true
true