Pevná síť - koleje, učebny

Následující informace se týkají pouze připojování počítačů na studentských pokojích připojených do kolejní počítačové sítě datovým kabelem z datové zásuvky na pokoji. Netýká se připojení do bezdrátové sítě eduroam.

Univerzita Pardubice od 12. září 2008 zahajuje autorizaci uživatele pro připojení do kolejní sítě pomocí protokolu 802.1x.

Co to znamená pro uživatele?

Každý uživatel, který připojí počítač do datové zásuvky kolejní sítě a neověří se jménem a heslem, nebo nemá správně nastaveno “připojení do pevné sítě” s ověřováním pomocí protokolu 802.1x, se po zadání libovolné WWW adresy dostane pouze na stránku s potřebnými informacemi a návody.

Pro připojení je nutné nastavit ověřování protokolem 802.1x v závislosti na operačním systému.

Návody pro operační systémy Windows XP a Windows Vista jsou v českém i anglickém jazyce na WWW stránkách Informačního centra: http://ic.upce.cz v sekci “Kolejní síť”. Informační centrum dále připravilo skript, který akce uvedené v návodu provede automaticky. Skript je určen pro operační systém Windows XP se service packem2 a veškeré vyšší verze Windows. Skript je spustitelný soubor (BAT) a vyžaduje druhý soubor (XML) ve stejném adresáři jako soubor BAT. Nespouštějte skript v jiné verzi operačního systému! Po spuštění skriptu doporučujeme zkontrolovat, jsou-li provedená nastavení v souladu s návodem.

Připojovat se do kolejní sítě a využívat služeb internetu mohou pouze osoby s platným NetID Univerzity Pardubice.

Každý student, ubytovaný na pokoji s přípojkou datové sítě, obdrží zároveň s ubytovací smlouvou informaci, kde získat návody.

Bezpečnost

Tato aplikace je jedna z aplikací na Univerzitě Pardubice, která vyžaduje používání NetID a hesla. Proto si své identifikační údaje chraňte. V případě jejich vyzrazení nebo při pouhém podezření si heslo změňte podle instrukcí k používání NetID.

true


true