Novinky

V letním semestru akademického roku 2021/2022 bude opět otevřen volitelný předmět Odborné praktikum ze železniční dopravy 1 (XCZD1), který je zajišťován Katedrou technologie a řízení dopravy ve spolupráci se Správou železnic (SŽ). Výuku předmětu vedou zaměstnanci SŽ a pokračuje předmětem XCZD2, v jehož rámci se vykonávají odborné zkoušky na pracovní pozice výhybkář (OZ D-03) a výpravčí (OZ D-07). V dalším pokračování předmětu XCZD3, bude probíhat příprava na vykonání nástavbových...
Vážení uživatelé, využijte měsíčního zkušebního přístupu do kolekce výukových videí JoVE Science Education. Přístup je aktivní do 15. 12. 2021 a lze jej uskutečnit jak přímo v rámci počítačové sítě UPCE, wifi Eduroam, nebo vzdáleně z domova pomocí Shibbolethu (klik na Sign In, poté na Continue with Shibboleth, vybrat University of Pardubice a Go To Login - poté klasické přihlášení jako do intranetu či STAGu). JoVE Science Education se věnuje výuce (nejen) laboratorních základů...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti, Univerzitní knihovna Vám jako novinku nabízí informační semináře v angličtině. Jsou určeny zejména pro studenty anglických studijních programů, ale i pro studenty na Erasmus pobytu. Jejich náplní je seznámení se službami knihovny, práce s knihovním katalogem, přehled multidisciplinárních i oborově zaměřených informačních zdrojů a ukázky vyhledávání v nich. A v neposlední řadě představení citačního manažeru CitacePRO. Konat...
Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti, Mendelova univerzita si dovoluje Vás pozvat na cyklus tří webinářů zaměřených na psaní závěrečných prací. Jsou zváni všichni, kteří budou mít zájem, ale primárně jsou workshopy určeny pro studenty, kteří letos začínají psát svoji první závěrečnou práci. Všechny workshopy budou probíhat online na MS Teams, případně budou streamovány na YT kanálu Akademická etika (https://www.youtube.com/channel/UC_EYWYpxocTYzR0gBFHjWEA)....
Centrum transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice srdečně zve studenty na následující semináře pořádané v rámci projektu Innovation and Entrepreneurship in Higher Education Institutions:  POHLED PRÁVNÍKA NA ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ A OCHRANU VYNÁLEZU termín konání: úterý 2.11.2021 (09:00h – 13:00h včetně přestávek) lektorka: JUDr. Bc. Lucie Smolka, Ph.D., IP & ICT Lawyer místo konání: UNIT budova CB, nám. Čs. Legií, místnost 01003...
Vážené kolegyně, vážení kolegové, UPCE je jedním z řešitelů Centralizovaného rozvojového projektu Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení. V rámci něj a u příležitosti Světového dne etiky se bude ve středu 20. října 2021 v době 9:00 - 10:30 konat webinář Jak odhalit a prokázat contract cheating. Bližší informace a registraci naleznete na https://www.akademickaetika.cz...
U3V opět na FES 11. 10. 2021
Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice minulý týden úspěšně zahájila Univerzitu třetího věku s cyklem přednášek "Společnost v 21. století - trendy moderní doby", která je určena pro seniory a zájemce z řad veřejnosti všech věkových kategorií. Na studenty čeká v zimním semestru deset zajímavých přednášek. Na každém setkání bude představeno jedno aktuální ekonomické téma, které doplní další téma z oblasti společenských věd. Tématem prvního setkání byla přednáška doc...
Milí studenti, Česká agentura pro standardizaci (dále ČAS) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR iniciovala projekt, jehož cílem je zajistit dlouhodobý přístup studentů technických oborů do databáze technických norem, tzv. ČSN online. V případě UPCE jde o studenty tří fakult: DFJP, FEI a FChT. Tito studenti si tak mohou online prohlížet normy odkudkoli a nemusí přitom jako doposud využívat počítač v univerzitní knihovně. Stačí si na níže uvedeném odkazu vybrat UPCE a...