Novinky

Vážení kolegové, vážení studenti,  zveme Vás na webinář Planning your research to publish in high impact journals. Tématem webináře bude jak psát efektivně odborné články a úspěšně je publikovat v časopisech s vysokým impact faktorem. Webinář je určen pro early-career researchers (ECR), účast na webináři tedy doporučujeme především doktorandům a začínajícím vědcům.  Kdy: úterý 26.5. 2020 od 11:00 nebo od 15:00 Kde: online Webinář proběhne v...
Vážení uživatelé,  Web of Science připravil na poslední květnový týden tři webináře:  Jak uspořit tisíce hodin pro váš výzkum  pondělí 25. 5. ve 13:30 Kolik času jste strávili ručním sbíráním, formátováním a citováním publikací ve vašich článcích, zprávách, disertacích nebo diplomkách? Je-li vaše odpověď víc než pár minut, pak tento webinář může změní váš život. Přihlásit se Chtěli byste, aby vaše publikace ve Web of Science byly dobře...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Máte podanou přihlášku na Univerzitu Pardubice nebo se ještě rozhodujete, které zaměření studovat? U nás nemusíte mít obavy, že se v krátké době po maturitě nestihnete dobře připravit na přijímací zkoušky. Na velkou většinu oborů na našich 7 fakultách letos kvůli pandemii žádné přijímací zkoušky nejsou. Vyšli jsme vstříc také maturantům s doložením maturitních vysvědčení a dalších podkladů tak, abyste vše stihli a měli možnost potřebné dokumenty ke studiu poslat. A co je skvělé...
Milé studentky, milí studenti, od pondělí 11. 5. 2020 se na FF UPa postupně vracíme k obnovení kontaktní výuky. Podrobnosti jsou uvedeny v přiloženém Opatření č. 4/2020. Co se týče dokončení letního semestru v jednotlivých studijních předmětech: řiďte se pokyny dotyčných vyučujících (viz "Opatření" - čl. 1, bod 2).   Opatření č. 4 Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 30. dubna 2020 č. 491 o přijetí krizového opatření a na základě Opatření rektora č. 8/2020...
Vážení uživatelé,  společnost Digital Science vytvořila nový nástroj pro korekturu odborných textů v angličtině: Writefull. Writefull koriguje gramatiku, použití odborné terminologie, interpunkci, pravopis a stylistiku. Používá jazykové modely založené na umělé inteligenci a průběžně se „učí“ z textů milionů publikovaných odborných článků.  Nástroj na webináři představí přímo jeho autoři.  Create your perfect article using Writefull...
Zápisy studentů do 1. ročníků akademického roku (AR) 2020/2021 1. ročník bakalářského studia 24. – 26. 8. 2020 1. ročník navazujícího magisterského studia 4. 9. 2020   Zápisy ostatních ročníků do AR 2020/2021 a kontrola výsledků studia AR 2019/2020  Ostatní ročníky bakalářského studia (dle pokynu FF na intranetu...
Vážení kolegové, vážení studenti,  do 30. června 2020 je možné využít bezplatný rozšířený přístup ke kolekcím vydavatelství ProQuest - Alexander Street.  1. Global Issues Library témata a události od roku 1890 do současnosti, klíčové pro porozumění dnešnímu světu, jako jsou ochrana hranic a migrace, války a porušování lidských práv, udržování míru, změna klimatu, terorismus, revoluce a obchodování s lidmi mezi konkrétní...
UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta restaurování Opatření děkana č. 2/2020   Věc: Omezení studia na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice II Působnost pro: Fakultu restaurování Účinnost od: 4. 5. 2020 Platnost od: 29. 4. 2020 Číslo jednací: FR/0008/20 Vypracoval a předkládá: PhDr. Tomáš Kupka, Ph.D., proděkan Schválil: Mgr. BcA. Radomír Slovik, děkan   Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Na základě Mimořádných...