Novinky

Doktorandka Fakulty filozofické Univerzity Pardubice Šárka Caitlín Rábová se zabývá dějinami tuberkulózy. Její diplomová práce na toto téma vyšla dokonce v knižní podobě a za svůj výzkum obdržela dvě významná ocenění. O tom, jaký vliv měla choroba na společnost před více jak sto lety, jak se žilo za zdmi dětské léčebny a jak důležitá byla osvěta, jsme si s mladou historičkou povídali.  Tuberkulóza byla dlouho považována za nemoc dědičnou, nikoliv nakažlivou. V roce...
www.vesmir.cz| Je Česko atraktivní pro vědce? Je Česká republika atraktivní pro vědce? Jaké mají podmínky pro svou práci? Jaké překážky stojí v cestě tomu, aby přicházeli do českých laboratoří a ústavů mladí lidé ze zahraničí? Existuje vize rozvoje vědy?  To jsou některé otázky, které se řešily na konferenci Perspektivy české vědy: příležitost pro špičkový výzkum v Česku v prosinci na půdě Jihočeské univerzity. Hlavním řečníkům jsme...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Bělehradské dny v Kutné Hoře se stávají na katedře literární kultury a slavistiky fenoménem. Stejně tak jméno profesora Jaromíra Lindy není v jazykovědných kruzích a na Fakultě filozofické naší univerzity neznámé. Český bohemista, který šestnáct let žije v hlavním městě Srbska, je pravidelným hostem kutnohorských setkání. Studenti měli také možnost navštívit seminář pod jeho vedením. A kromě akademických povinností si udělal čas na rozhovor. Kdy jste se poprvé vydal do...
Hlavní výbor Československé společnosti mikrobiologické (ČSSM) předal v rámci odborného mikrobiologického semináře konaného 4. prosince v Praze Patočkovu medaili za zásluhy o českou a slovenskou mikrobiologii doc. Ing. Jarmile Vytřasové, CSc.   Docentka Vytřasová se poprvé setkala s mikrobiologií při tehdejším studiu střední školy v Kroměříži, největší zkušenosti v tomto oboru pak získala, když pracovala jako vedoucí mikrobiologické a chemické laboratoře ve...
Historička Šárka Caitlín Rábová z Fakulty filozofické získala ocenění za výzkum dějinného vlivu tuberkulózy na společnost. Cenu Zdeňka Horského za rok 2017, udělenou za nejlepší magisterské, rigorózní i dizertační práce s tematikou dějin věd, techniky a vzdělanosti z let 2016-2017, si tento týden převzala v Praze. V České republice dosud nikdo odborně a komplexně nezmapoval téma, kterému se nynější doktorandka Univerzity Pardubice věnuje. Se svou...
Děkan fakulty se rozhodl udělit bronzovou „Pamětní medaili Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice“ prof. Ing. Aleši Růžičkovi, Ph.D. a Ing. Tomáši Chlupatému, Ph.D. za publikaci v časopise Coordination Chemistry Reviews s vysokým ukazatelem Article Influence Score (AIS) podle Hodnocení 2017. Pamětní medaile oceněným předal děkan prof. Petr Kalenda na 15. zasedání Vědecké rady Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.
Milé studentky, milí studenti Univerzity Pardubice, vítám vás na prahu nového akademického roku 2018/2019, který je pro naši společnou alma mater v pořadí již šedesátý devátý. Kromě studentů vyšších ročníků rád vítám především ty, kteří mezi nás do společenství akademické obce přicházejí poprvé. Stáváte se součástí velkého týmu studentů, akademických pracovníků, vědeckých a ostatních zaměstnanců Univerzity Pardubice, která patří mezi uznávané a renomované vysokoškolské...
1 Pardubice, 1. 3. 2018 Rectores magnifici, spectabiles, honorabiles, cives academici carissimi, vzácní a milí hosté, dámy a pánové Před osmi lety jsem na tomto místě uzavíral a bilancoval své rektorské období na Univerzitě Pardubice a blahopřál tehdy nastupujícímu rektorovi profesoru Miroslavu Ludwigovi. Chtěl bych mu nyní poděkovat za vše, co pro Univerzitu Pardubice za tuto dobu vykonal. Vážím si jeho odborných zkušeností a schopnosti řešit nelehké situace, které občas život v...