Novinky

Začátkem dubna roku 2022 oslavil 85. narozeniny významný český historik, zakladatel československé historické demografie, prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. Od roku 2003 působil na Katedře historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Vědecká práce a pedagogické působení profesora Maura se staly velmi inspirativními nejen pro jeho studenty, ale i kolegy. U příležitosti významného životního jubilea jsme proto Eduarda Maura požádali o krátký rozhovor.​   Jak...
Saunová královna 21. 11. 2022
Jako by její dny byly nafukovací. Doktorandka Fakulty filozofické Aneta Kohoutová otevřela komunitní saunu, pořádá trhy Nábleší, je provozní ředitelkou kina, cestuje a do toho působí v univerzitním Centru pro etiku. Co je Nuuk? Když jsem žila ve Švédsku, měli jsme tam komunitní saunu pro celou vesnici, která se o ni starala. Lidé se tam po večerech a o víkendech setkávali. Bylo to místo, kde se mohlo nahlas mluvit, pít pivo, kdo chtěl, mohl být nahý, jiný tam mohl sedět...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Respekt, pokora a odpovědnost. Taková slova volí při vstupu do funkce děkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice Petr Němec. Sám na ní kdysi studoval. „Můžu se už považovat za inventář fakulty, protože ke studiu jsem nastoupil v roce 1992. Tehdy ještě fakulta sídlila na náměstí Československých legií. Teď už jsme v novém areálu v Polabinách. Došlo ke kvalitativnímu posunu. Od roku 2009 jsme v moderních prostorách. Přístrojové vybavení je úplně jinde....
Hysterie byla po staletí považována za ryze ženskou chorobu. I když mnozí lékaři zjišťovali, že jí mohli trpět i muži. Ti měli však svou vlastní „mužskou“ obdobu, hypochondrie. Pod hysterii se v minulosti vešla široká škála ženských nemocí a příznaků, které byly z pohledu především mužských lékařů i společnosti nezařaditelné jinam. Jak pestrý byl seznam projevů, podobně pestré, ne-li dokonce „šílené“, byly i metody léčby. Audio Historie hysterie. Nakolik...
Jak hrdě zvládnout vstup do nového školního? Jak motivovat děti, aby se do školy těšily, rády se vzdělávaly a hledaly si nové kamarády? V rozhlasové poradně získáte rady od zkušeného školního psychologa. Pusťte si rozhovor Školní psycholog a učitel z Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice Mgr. et Mgr. Michal Kopecký hovoří v naší radioporadně na téma: nejčastější problémy se kterými se děti, učitelé i rodiče potýkají. Dříve jsme slýchávali, hlavně to nikde...
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že 24. srpna 2022 zemřel ve věku 90 let náš vážený akademik, doc. Ing. Josef Panchartek, CSc., který stál v čele tehdejší Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích jako její rektor v porevolučních letech 1990 – 1991. Docent Panchartek byl jedním z prvních absolventů Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích. Diplom inženýra chemie zde získal v roce 1954, v roce 1963 pak dosáhl titulu kandidáta chemických věd....
Letošní osmý ročník ceremoniálu „Ocenění Pardubického kraje za rok 2021“ byl mimořádný tím, že konečně mohl prezenčně navázat na dva předešlé ročníky, které se nemohly konat ve shodné formě, jako tomu bylo před dobou pandemie. Tentokrát bylo slavnostní setkání s oceněnými umístěno do nově zrekonstruované Sukovy síně Domu hudby. Při této akci je vzdán hold osobnostem, které svojí činností dlouhodobě obohacovali životy lidí ve svém okolí. Pravidelně je udělována Medaile hejtmana Pardubického...
Malíř, fotograf, restaurátor a také kurátor. Tomáš Lahoda z Fakulty restaurování spojil své jméno také s univerzitní galerií GU:, která se otevřela s novým názvem i obsahem. Nabízí pohled na současnou českou uměleckou scénu i výstavy zahraničních umělců. Proč by univerzita měla mít galerii? Univerzita by se měla veřejnosti prezentovat nejenom výsledky studentů a vědeckých pracovníků, ale také uměním. Nejen pro studenty a zaměstnance, ale i pro...