Novinky

Na počátku ledna odstartoval tříletý mezinárodní projekt pro detailní průzkum nástěnných maleb tzv. Emauzského cyklu v Praze financovaný německou státní nadací Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Německá spolková nadace pro životní prostředí). Přestože se nadace věnuje primárně financování vědeckých projektů z oblasti životního prostředí, financuje také výzkum s tímto zaměřením v oblasti kulturního dědictví. Zkoumané nástěnné malby se nacházejí v Praze, v ambitu kláštera...
Volební komise ve složení: Mgr. et Mgr. Ondřej Podeszwa – předseda, Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D., Mgr. Kristýna Šoukalová, Ph.D. - členky komise, zpracovala harmonogram volby kandidáta/kandidátky na funkci děkana/děkanky Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Písemné návrhy na kandidáty pro volbu děkana/děkanky FZS budou ve stanoveném termínu (2. 1. – 27. 1. 2023) předkládány členy akademické obce a vědecké rady fakulty volební komisi, která návrhy na funkci děkana/děkanky...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
POZVÁNKA na 2. zasedání Akademického senátu FChT UPCE, které se bude konat v pondělí 30. ledna 2023 od 13:00 hodin v zasedací místnosti děkanátu FChT (budova HA) Program zasedání: Zahájení Projednání materiálu „Plán nákupu investic FChT v roce 2023“ Různé Podklady pro jednání jsou k dispozici na adrese: https://zamestnanci.upce.cz/akademicky-senat-fcht doc. Ing. Martin Adam, Ph.D. - v.r. předseda AS FChT UPCE
Ve středu 18. ledna se naše fakulta otevřela zájemcům o studium – proběhl první Den otevřených dveří. Návštěvníci si mohli prohlédnout všechny naše výukové laboratoře - Dopravní sál, Centrální dispečerské pracoviště, Laboratoř automatické identifikace a jiné. Autobus je také dopravil do Výukového a výzkumného centra v dopravě. Podrobnosti o studiu získali od našich akademiků i studentů, a také z prezentací. Měli možnost si prohlédnout elektromobil, vyzkoušet si práci v...
Pracovníci FES a FZS se již druhým rokem aktivně účastní společně s firmou Principal engineering s.r.o. projektu „Vývoj platformy pro inteligentní ochranu zdraví a výzkum dopadů jejího nasazení na ekonomiku soukromého i veřejného sektoru poskytovatele MPO“. Akademičtí pracovníci FES mimo jiné v rámci projektu zpracovávají dva prediktivní modely, a to model jednotlivce a organizace. Cílem prediktivního modelu jednotlivce je identifikovat průběh respiračního onemocnění (např....
Zadávání povinných domácích úkolů, vyžadování podpisu rodičů jako pojistky, že byl úkol vypracován doma, a trestání za nedonesené či nepodepsané domácí úkoly je na některých základních školách běžnou praxí.  Stále ještě je ve všeobecném společenském povědomí hluboce vryto, že povinné domácí úkoly jsou nutnou a potřebnou součástí vzdělávání a přispívají k procvičování a upevňování učiva. Někteří dokonce tvrdí, že prostřednictvím povinných domácích úkolů vedeme děti k samostatnosti a...
Na alarmující postavení Filozofických fakult v rámci odměňování akademických pracovníků upozorňují děkani fakult velmi intenzivně od podzimu loňského roku. V úterý 10. 1. se konala schůzka ministra školství Vladimíra Balaše se zástupci Asociace děkanů filozofických fakult. Děkani zopakovali základní nedostatky v systému odměňování, které vedou k dlouhodobému podfinancování filozofických fakult, v jehož důsledku dochází ke ztrátě konkurenceschopnosti na...
Na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice proběhnou v lednu 2023 státní závěrečné zkoušky. Děkan fakulty jmenoval členy jednotlivých komisí pro SZZ. Státní závěrečné zkoušky bakalářského studia ve studijním programu Hospodářská politika a veřejná správa, Ekonomika a management, Informatika a systémové inženýrství a Aplikovaná informatika se konají od 17. 1. do 19. 1. 2023. Státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského studia ve studijních programech...