Novinky

ITIBO humanitárně rozvojový projekt zdravotnického zařízení pod záštitou nevládní humanitární organizace Adra, o.p.s. v jihozápadní části Keni. Projekt je zaměřený na poskytování zdravotnické péče lidem ze širokého okolí, na edukaci zdravotnického personálu i laické veřejnosti. Počátek projektu je datován do roku 2005. Od té doby se za pomoci sponzorských darů podařilo zrekonstruovat zchátralé ambulance, laboratoře a vybudovat...
POZVÁNKA na 67. řádné zasedání Akademického senátu FF UPa, které se koná v pondělí 8. dubna 2019 od 14:00 hodin v učebně video místnosti 13 038 (13NP, budova EA). Program: Zahájení a jmenování skrutátora Schválení programu jednání Návrh žádosti o udělení akreditace bakalářského studijního programu Historie (sdružené studium) Návrh žádosti o udělení akreditace bakalářského studijního programu Ochrana hmotných památek (jednoobor...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Česko se připojí k Mezinárodnímu dni porozumění autismu.  Od  2. dubna do konce měsíce se zbarví do modra mnohá místa v České republice. Univerzita Pardubice v modré U příležitosti Světového dne porozumění autismu (World Autism Awareness Day), který se již tradičně koná 2. dubna,  se mnohá místa po celém Česku zapojí do této celosvětové kampaně „Light it up blue“, česky „Rozsviťme se modře“. V podvečer tohoto dne se v oknech rozsvěcují modrá...
Pardubická univerzita vznikla přesně před čtvrtstoletím. Tradice vysokého školství v krajském městě jde ale ještě mnohem dál. Začalo to u chemie. 31. března 1994 se z úzce zaměřené Vysoké školy chemicko-technologické stala Univerzita Pardubice. Ta dnes poskytuje vysokoškolské vzdělání nejen v technických oborech, ale také v oblasti humanitních věd, zdravotnictví a dokonce i restaurování uměleckých děl. Šest fakult sídlí v krajském městě, nejmenší fakultu má...
Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice se jako první v republice rozhodla uvést do praxe revoluční novinku, která studentům umožní pohodlnější práci v našich laboratořích. Tou je ergonomická zkumavka, která bude jak ve variantě pro praváky, tak pro leváky. Studenti tráví při výuce v laboratořích i několik hodin denně a pracují s velkým množstvím nejrůznějšího laboratorního vybavení. Nejvíce však s klasickými skleněnými zkumavkami, které berou do ruky...
Vážení členové akademické obce Fakulty filozofické, 16. května 2019 vyprší funkční období akademického senátu naší fakulty a tím nastala potřeba uspořádání voleb, z nichž vzejde složení nového senátu pro další tříleté funkční období. Dovolujeme si Vás proto vyzvat k aktivní účasti na volbách do senátu naší fakulty. Máte možnost sami kandidovat (buď do komory akademických pracovníků, nebo do komory studentské), dále navrhovat kandidáty, anebo alespoň volit řádně navržené kandidáty....
Upozorňujeme za změnu otevírací doby na pobočce Univerzitní knihovny v Litomyšli (Fakulta restaurování). Od pondělí 1. 4. 2019 dochází na základě požadavku studentů Fakulty restaurování ke zkrácení otevírací doby v pondělí a naopak k prodloužení otevírací doby ve středu.  Univerzitní knihovna bude tedy během semestru otevřena následovně:  Po Út St Čt Pá...
Odborníci z Fakulty ekonomicko-správní budou poprvé řešit veřejnou zakázku v oblasti dostupnosti bydlení v krajském městě. Nasbíraná data by měla ukázat, jak se žije různým skupinám obyvatel v Pardubicích. Podrobné analýzy bude zpracovávat tým sociologa Jana Mandyse a do výzkumu se zapojí i studenti. Fakulta ekonomicko-správní uspěla ve výběrovém řízení na zakázku, kterou vypsal přímo Magistrát města Pardubice. Jejím úkolem bude zpracovat analýzu v oblasti bydlení ve...