Novinky

V úterý 19. 3. 2019 se ruší úřední hodiny studijního oddělení FEI z důvodu účasti pracovnic na semináři k vysokoškolské legislativě.
Vážení uživatelé, z provozních důvodů bude v pátek 15. března uzavřena pobočka Univerzitní knihovny na Fakultě zdravotnických studií. Omlouváme se za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení.
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Mezinárodní seminář „Eŭropaj fervojo – Evropské železnice“ pořádala 26. 2. 2019 DFJP, katedra technologie a řízení dopravy společně s Českým železničářským esperantským svazem (ČŽES) a Mezinárodní federací železničářů esperantistů (IFEF). Přes 30 účastníků – studentů, akademiků i ostatních zájemců o problematiku železniční dopravy i esperanto vyslechlo 5 přednášek z oblasti provozu (Model Karlsruhe), normalizačního procesu (Jak vznikají technické normy v EU), zabezpečovací...
Jste srdečně zváni na předvolební shromáždění akademické obce k volbě děkana Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice   které se bude konat v pondělí dne 11. března 2019 od 15:00 hodin v učebně ZE 3 na Fakultě zdravotnických studií UPa, Průmyslová ul. 395, Pardubice, s následujícím programem: Zahájení; Předvolební projev kandidátky na pozici děkanky Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice doc. Ing. Jany Holé, Ph....
Ve středu 27. února 2019 proběhlo v zasedací místnosti děkanátu 16. zasedání Vědecké rady Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, které bylo současně jejím závěrečným zasedáním ve složení, které jmenoval děkan fakulty prof. Kalenda při svém nástupu do funkce v roce 2015. Při této příležitosti se děkan fakulty prof. Petr Kalenda rozhodl udělit členům Vědecké rady Stříbrnou medaili za zásluhy a vyjádřit tak všem své poděkování a ocenění odvedené práce. Profesor...
POZVÁNKA na 66. řádné zasedání Akademického senátu FF UPa, které se koná v pondělí 11. března 2019 od 14:00 hodin v učebně video místnosti 13 038 (13NP, budova EA). Program: Zahájení a jmenování skrutátora Schválení programu jednání Návrh žádosti o udělení akreditace doktorského studijního programu Philosophy (v anglickém jazyce) Vyhlášení voleb členů Akademického senátu FF UPa pro funkční období 2019-2022: Harmonogram voleb...
Volby Volby do obou komor AS FZS probíhají ve dnech 7. – 8. 3. 2019 od 7:30 do 14:30 hodin v učebně ZB 25 (relaxační místnost) FZS a zároveň dne 7. 3. 2019 od 12:00 do 13:00 hodin v prostorách informačního centra (jídelny) v areálu Pardubické nemocnice. Volby jsou tajné a každý člen akademické obce hlasuje osobně. Před obdržením volebního lístku je každý volič povinen prokázat svou totožnost volební komisi.   Navržení kandidáti pro volby do komory...
The International Office is delighted to host 2 presentations about career and study opportunities in Europe on Monday 11 March at the Language Centre, DB 01002. From 3:00 p.m. to 4:00 p.m. Mr. Jáchym Hercher, policy officer at the European Commission, will talk about career oportunity in Europe. It will be held in Czech and English. From 4:00 p.m to 6:00 p.m. the Alliance Francaise and Campus France will give – as they did in 2017 and 2018 – a presentation of study programmes in...