Novinky

Anorganická technologie má na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice dlouholetou tradici, neboť byla od roku 1950 rozvíjena na katedře obecné a anorganické chemie, která v té době měla tři oddělení, a to oddělení mineralogie (které během 50. let XX. století zaniklo), oddělení anorganické chemie a oddělení anorganické technologie, ze kterého se v roce 1959 stala samostatná katedra (KAnT). V roce 2019 tak naše pracoviště oslaví 60. výročí své existence. V ...
OZNÁMENÍ o konání 12. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice které se uskuteční v úterý 23. dubna 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Fakulty elektrotechniky a informatiky, náměstí Čs. legií 565 (2. NP)   Program zasedání: 1. Zahájení, jmenování skrutátorů. 2. Schválení programu zasedání. 3. Informace o činnosti předsednictva AS UPa. 4. Návrh rozpočtu UPa na rok 2019. 5. Žádost o předchozí...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Vážení uživatelé Univerzitní knihovny,    dovolujeme si Vás upozornit na uzavření Univerzitní knihovny během velikonočních svátků.  V tomto týdnu bude knihovna otevřena do čtvrtka 18. dubna (pondělí až středa 8–20 hod., čtvrtek 8–18 hod.).    Od pátku 19. dubna do pondělí 22. dubna bude knihovna uzavřena.    Knihy je možné vracet do biblioboxu umístěného před Univerzitní knihovnou nebo do biblioboxů...
POZVÁNKA na 68. mimořádné zasedání Akademického senátu FF UPa, které se koná v pondělí 15. dubna 2019 od 14:00 hodin v učebně video místnosti 13 038 (13NP, budova EA). Program: Zahájení a jmenování skrutátora Schválení programu jednání Diskuse o kontroverzní fakultní akci FAKE NEWS: Pravda, lži a polopravdy ve veřejném prostoru ze dne 20. 3. 2019 Různé             ...
Komora akademických pracovníků: doc. Mgr. Šárka Bubíková, Ph.D. (Katedra anglistiky a amerikanistiky) Mgr. Matej Cíbik, Ph.D. (Katedra filosofie) doc. PaedDr. Monika Černá, Ph.D. (Katedra anglistiky a amerikanistiky) Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D. (Ústav historických věd) doc. Mgr. Jakub Jinek, dr. phil. (Katedra filosofie) PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D. (Katedra literární kultury a slavistiky) Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D. (Katedra filosofie) Mgr. Marta...
V úterý 16. dubna nebude možné od 8:00 do 13:00 parkovat pod tělocvičnou KTS.  Děkujeme za pochopení.
K efektivnějšímu provozu v mladoboleslavském závodě firmy ŠKODA AUTO, a.s. přispěli svým výzkumem experti z Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice. Výsledky projektu zaměřeného na optimalizaci svozu prázdných obalů v rámci podnikové logistiky už firma začala využívat. „Fakulta má jako jednu z priorit přímou spolupráci s aplikační sférou, protože to umožňuje uplatnit výsledky vlastního výzkumu při řešení konkrétních problémů podniků. Tento...
Ve čtvrtek 11. 4. 2019 se ruší úřední hodiny studijního oddělení FEI v celém rozsahu.