Novinky

Komora akademických pracovníků: doc. Mgr. Šárka Bubíková, Ph.D. (Katedra anglistiky a amerikanistiky) Mgr. Matej Cíbik, Ph.D. (Katedra filosofie) doc. PaedDr. Monika Černá, Ph.D. (Katedra anglistiky a amerikanistiky) Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D. (Ústav historických věd) doc. Mgr. Jakub Jinek, dr. phil. (Katedra filosofie) PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D. (Katedra literární kultury a slavistiky) Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D. (Katedra filosofie) Mgr. Marta...
V úterý 16. dubna nebude možné od 8:00 do 13:00 parkovat pod tělocvičnou KTS.  Děkujeme za pochopení.
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
K efektivnějšímu provozu v mladoboleslavském závodě firmy ŠKODA AUTO, a.s. přispěli svým výzkumem experti z Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice. Výsledky projektu zaměřeného na optimalizaci svozu prázdných obalů v rámci podnikové logistiky už firma začala využívat. „Fakulta má jako jednu z priorit přímou spolupráci s aplikační sférou, protože to umožňuje uplatnit výsledky vlastního výzkumu při řešení konkrétních problémů podniků. Tento...
Ve čtvrtek 11. 4. 2019 se ruší úřední hodiny studijního oddělení FEI v celém rozsahu.
ITIBO humanitárně rozvojový projekt zdravotnického zařízení pod záštitou nevládní humanitární organizace Adra, o.p.s. v jihozápadní části Keni. Projekt je zaměřený na poskytování zdravotnické péče lidem ze širokého okolí, na edukaci zdravotnického personálu i laické veřejnosti. Počátek projektu je datován do roku 2005. Od té doby se za pomoci sponzorských darů podařilo zrekonstruovat zchátralé ambulance, laboratoře a vybudovat...
POZVÁNKA na 67. řádné zasedání Akademického senátu FF UPa, které se koná v pondělí 8. dubna 2019 od 14:00 hodin v učebně video místnosti 13 038 (13NP, budova EA). Program: Zahájení a jmenování skrutátora Schválení programu jednání Návrh žádosti o udělení akreditace bakalářského studijního programu Historie (sdružené studium) Návrh žádosti o udělení akreditace bakalářského studijního programu Ochrana hmotných památek (jednoobor...
Česko se připojí k Mezinárodnímu dni porozumění autismu.  Od  2. dubna do konce měsíce se zbarví do modra mnohá místa v České republice. Univerzita Pardubice v modré U příležitosti Světového dne porozumění autismu (World Autism Awareness Day), který se již tradičně koná 2. dubna,  se mnohá místa po celém Česku zapojí do této celosvětové kampaně „Light it up blue“, česky „Rozsviťme se modře“. V podvečer tohoto dne se v oknech rozsvěcují modrá...
Pardubická univerzita vznikla přesně před čtvrtstoletím. Tradice vysokého školství v krajském městě jde ale ještě mnohem dál. Začalo to u chemie. 31. března 1994 se z úzce zaměřené Vysoké školy chemicko-technologické stala Univerzita Pardubice. Ta dnes poskytuje vysokoškolské vzdělání nejen v technických oborech, ale také v oblasti humanitních věd, zdravotnictví a dokonce i restaurování uměleckých děl. Šest fakult sídlí v krajském městě, nejmenší fakultu má...