Novinky

Obnovovali nebo zkoumali už řadu významných středověkých památek. Například reliéf z věže již neexistujícího Juditina mostu v Praze nebo stavby v jordánském skalním městě Petra. Nyní čeká odborníky z litomyšlské Fakulty restaurování Univerzity Pardubice konzervace pravěké studny, staré přes sedm tisíc let. Starobylou studnu odkryli archeologové loni při stavbě silnice u Ostrova v Pardubickém kraji. „Naši kolegové restaurátoři, ale i studenti, pracovali už na mnoha cenných památkách...
Celostátní soutěž Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR se těší stále rostoucí popularitě. Sedmého ročníku klání se zúčastnilo rekordních 18 000 žáků z 660 základních škol. Čtyřicet nejlepších postoupilo do národního finále pořádaného naší Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice, která je významným partnerem celé soutěže. Soutěž je určena žákům osmých a devátých tříd a jejím cílem je popularizace chemie jako perspektivního studijního i pracovního oboru....
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Vážení uživatelé univerzitní knihovny,  upozorňujeme na možnost využití nového knižního skeneru Zeutschel, který najdete ve studovně v 1. patře knihovny (v rohové místnosti).  Tento skener nabízí uživatelsky přívětivé prostředí, ovládání je v češtině (a dalších 31 jazycích).  U skenování je možné navolit:  ✔️ rozlišení 150/300/600 DPI, ✔️skenování barevné i černobílé, ✔️ formát PDF/TIF/JPG, ✔️ skenování do...
POZVÁNKA na Ustavující schůzi Akademického senátu FF UPa (70. zasedání AS FF UPa)   která se koná v úterý 21. května 2019 od 14:00 hodin v učebně EA 13038.   Program: Zahájení a jmenování skrutátora Schválení programu jednání Volba tříčlenné volební komise pro volbu předsednictva AS FF UPa Volba předsednictva senátu FF UPa Projednání harmonogramu voleb návrhu na jmenování děkana pro funkční...
OZNÁMENÍ o konání 13. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, které se uskuteční v úterý 21. května 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Fakulty elektrotechniky a informatiky, náměstí Čs. legií 565 (2. NP)          Program zasedání: Zahájení, jmenování skrutátorů. Schválení programu zasedání. Informace o činnosti předsednictva AS UPa. Žádost o předchozí souhlas ke jmenování...
Ve čtvrtek 2. 5. 2019 od 14 hodin proběhl na Fakultě chemicko–technologické Univerzity Pardubice slavnostní obřad instalace děkana prof. Ing. Petra Kalendy, CSc., který tímto převzal pomyslné žezlo k vedení fakulty po dobu následujících 4 let. Instalace děkana se zúčastnili zástupci vedení Univerzity Pardubice v čele s rektorem univerzity prof. Ing. Jiřím Málkem, DrSc. Akademický obřad proběhl ve velmi přátelské atmosféře a mezi pozvanými nechyběli vedoucí pracovišť fakulty a...
V říjnu t. r. vyprší funkční období stávajícího děkana naší fakulty, a proto akademický senát fakulty vyhlašuje nové volby na funkční období 2019 - 2023. Návrhy kandidátů včetně písemného souhlasu kandidáta mohou komukoliv z volební komise podávat všichni členové akademické obce a členové vědecké rady FF. Uzávěrka přijímání návrhů: 11. dubna 2019 ve 12.00. Představení kandidátů a 1. předvolební diskuse: 6. května 2019 13.00 v EB E2 2. předvolební diskuse...
POZVÁNKA na 69. mimořádné zasedání Akademického senátu FF UPa,   které se koná v pondělí 6. května 2019 od 15:00 hodin v učebně EB E2.   Program: Zahájení a jmenování skrutátora Schválení programu jednání Návrh změny Statutu FF UPa: V grafické příloze Statutu FF bude odstraněna Kre a u KFi dojde ke změně názvu na Katedru filosofie a religionistiky (KFR). Různé      ...