Novinky

Výsledky doplňovacích voleb do Akademického senátu Fakulty filozofické Univerzity Pardubice   Členem Akademického senátu Fakulty filozofické Univerzity Pardubice z řad akademických pracovníků se stává: Mgr. Kateřina Keplová   Náhradníky do Akademického senátu Fakulty filozofické Univerzity Pardubice za akademické pracovníky jsou (v pořadí): Doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D. Doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D. Mgr. Lenka Matušková, Ph....
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Edukativní skupina je série volně přístupných přednášek na různorodá atraktivní témata. Můžete tak říkajíc nahlédnout pod pokličku různých oblastí psychosociální problematiky pod vedením zkušených lektorů. Zúčastnit se můžete všech přednášek, nebo pouze jedné podle Vašeho spektra zájmu. Problematika partnerských a mezilidských vztahů Lektor: Mgr. Jan Mandys, Ph.D. Kdy: 12.12.2019 od 10:00 hod Kde: Univerzitní aula, místnost A3 Komunikace mezi lidmi je klíčovým atributem...
Fakulta klade velký důraz na propojení teoretických znalostí s praktickou výukou svých studentů. Vedle exkurzí, odborných praxí a stáží v různých institucích pořádá již tradičně pro studenty a odbornou veřejnost také cyklus přednášek odborníků z praxe pod názvem Týden teorie a praxe v ekonomice. Letos proběhl již třináctý ročník ve dnech 18. – 22. listopadu. Začátek týdne plného teorie a praxe odstartovala děkanka doc. Romana Provazníková a proděkan doc. Jiří Křupka na...
Kandidátní listina pro doplňující volby do Komory akademických pracovníků AS FF UPa     Komora akademických pracovníků: Kateřina Keplová (Katedra anglistiky a amerikanistiky) Marie Macková (Ústav historických věd) Lenka Matušková (Katedra cizích jazyků) Pavel Panoch (Ústav historických věd)   Představení kandidátů (budova EB, místnost 01019): pondělí 2. prosince 2019 od 13:00   Termíny voleb (budova...
Kandidátní listina pro volby do Akademického senátu UPa za Fakultu filozofickou     Komora akademických pracovníků: Matej Cíbik (Katedra filosofie) Věra Culková (Katedra cizích jazyků) Milan Durňak (Katedra sociální a kulturní antropologie) Gabriela Maria Gańczarczyk (Katedra literární kultury a slavistiky) Tomáš Jiránek (Ústav historických věd) Michal Kleprlík (Katedra anglistiky a amerikanistiky) Miroslav Kouba (Katedra...
POZVÁNKA na 76. zasedání AS FF UPa   které se koná v pondělí 2. prosince 2019 od 15:00 hodin v učebně EB 01012   Program: Zahájení a jmenování skrutátora Schválení programu jednání Představení nových senátorů AS FF Hany Synkové za komoru AP a Jaroslava Bureše za studentskou komoru Projednání návrhu na zřízení legislativní komise senátu Projednání návrhu na složení disciplinární komise FF pro...
    Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice svolává shromáždění členů akademické obce Fakulty filozofické, které se bude konat v pondělí 2. prosince 2019 od 13:00 hodin v budově EB, v učebně 01012 za účelem   představení kandidátů na senátory do studentské komory a do komory akademických pracovníků AS UPa a AS FF UPa před volbami do obou senátů, které proběhnou 3. a 4. prosince...