Novinky

Ústav správních a sociálních věd Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice vás zve na akci SPOLEČNOST A JEJÍ SPRÁVA: Společnost a lidská práva, která se uskuteční 12. 4. 2023 v Atriu Univerzity Pardubice od 9:45 hod.  Akci zahájí: prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Vystoupí: Mgr. Michaela Tetrao, Ph.D., Ředitelka organizace Most pro o. p. s...
Ústav správních a sociálních věd Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice zve všechny zájemce na přednášku Praktické aspekty fungování finanční správy České republiky, se kterou vystoupí Ing. Robert Hofman, MBA (ředitel Finančního úřadu pro Královehradecký kraj) dne 4. dubna 2023 od 12:00 hod. v EA 02022.
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
  Patentová a další ochrana: Proč chránit své VaV výsledky a jaké jsou možnosti ochrany? Jaký je rozdíl mezi patentovaným a nepatentovaným výsledkem? Je možné výsledek patentovat a zároveň publikovat? Kdy se (ne)vyplatí patentovat a co všechno patentování obnáší? Mám VaV výsledek (vč./bez patentu), který bude zajímat firmy – a co dál?   Termíny: 22. 3. 2023 a 29. 3. 2023 vždy od 14 do 15...
Oceňování nejlepších vědců a vědkyň za výstupy jejich vědecko-výzkumné činnosti je mnohaletou tradicí Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Do hodnocení letos vstoupily jen výstupy, které byly úspěšně publikovány v časopisech registrovaných ve Web of Knowledge (Web of Science). Rozhodujícím kritériem byl AIS (Article Influence Score), resp. umístění časopisu v prvním nebo druhém kvartilu právě podle AIS známého ke dni hodnocení. Do hodnocení vstoupily pouze publikační...
Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice svolává shromáždění členů akademické obce Fakulty filozofické, které se bude konat v úterý 28. března 2023 od 12 do 13 hod. v EB E2 na podporu celorepublikové akce „Hodina pravdy“, která se koná u příležitosti Dne učitelů. Naše akademická obec se tímto připojuje k akcím upozorňujícím na podfinancování veřejných vysokých škol, na nedůstojné platové podmínky akademických i neakademických...
Děkanské volno 13. 03. 2023
Děkan fakulty filozofické vyhlašuje na úterý 28. března 2023 v čase od 12 h do 13 h pro studenty Fakulty filozofické Univerzity Pardubice DĚKANSKÉ VOLNO. Výuka je v tento čas zrušena z důvodu shromáždění akademické obce Fakulty filozofické. Akademická obec FF UPCE vyjádří podporu celorepublikové akci „Hodina pravdy“, která se koná u příležitosti Dne učitelů. Akce má upozornit na podfinancování veřejných vysokých škol, na nedůstojné platové podmínky akademických i neakademických...
Ve středu 8. března 2023 navštívily Fakultu ekonomicko-správní Univerzity Pardubice zástupkyně Univerzity Marie Sklodowske Curie z polského Lublinu. Dr hab. Agnieszka Karman a dr Milena Bieniek z Ekonomické fakulty se setkaly s děkanem prof. Stejskalem, zástupcem Centra pro vědu a výzkum FES doc. Prokopem a vedoucí Ústavu podnikové ekonomiky a managementu doc. Kotkovou Stříteskou. Na společném jednání byla diskutována možnost rozšíření spolupráce obou fakult v rámci...
Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice zve všechny zájemce na přednášku Hospodářská soutěž pohledem ÚOHS, se kterou vystoupí doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. (předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže) dne 15. 3. 2023 od 10:00 hod. v EB-E1. Kontaktní osoba: JUDr. Jana Janderová, Ph.D. (e-mail: jana.janderova@upce.cz).