Novinky

Vážení uživatelé, pobočka Univerzitní knihovny na FZS je až do středy 5. června z provozních důvodů uzavřena. Děkujeme za pochopení.   Mgr. Iva Prochásková vedoucí UK    
Vážení studenti, protože v řádném termínu si pro zapsání zápočtu do indexu přišlo pouze cca. 10% z Vás, upozorňuji, že z kapacitních důvodů nebude udělován zápočet každému individuálně při návštěvě kanceláře. Náhradní termín pro získání zápočtu je tak stanoven na pátek 31.5.2013 od 10.00 do 12.00 a to na učebně Ca PC101. Josef Brožek
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Ve dnech 16. až 19. května se konal v Průmyslovém paláci na Výstavišti Praha v Holešovicích 19. mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha 2013. Univerzita se veletrhu tradičně účastnila prostřednictvím společného veletržního stánku s dalšími českými vysokými školami. Příjemným zpestřením byly návštěvy známých osobností. Na našem stánku se zastavil Kardinál Dominik Duka, před panelem Univerzity Pardubice "zapózovala" i sympatická Chantal Poulen.           
V úterý 21. května zařadil Akademický senát Univerzity Pardubice do programu 11. řádného zasedání diskusi k aktuální situaci a vyjádření prezidenta republiky nejmenovat doc. Martina C. Putnu profesorem.   Akademický senát, který měl na programu projednání 13 bodů, se hned v úvodu zasedání shodl na doplnění programu jednání o vyjádření k aktuální situaci, která nastala po sdělení prezidenta republiky nejmenovat doc. Martina C. Putnu profesorem, přestože řízení ke jmenování profesorem...
V pátek 17. května jednala Správní rada Univerzity Pardubice. Sešla se v nových prostorách univerzitního centra na náměstí Čs. legií, v moderní zasedací místnosti nově zrekonstruované, historicky nejstarší budovy univerzity v centru města. Kromě rozsáhlých dokumentů a právních úkonů, které ze zákona jako jeden z nejdůležitějších orgánů vysoké školy správní rada vysoké školy projednává, volila též na další dvouleté období své předsednictvo - předsedu a dva místopředsedy. Rektor univerzity...
V úterý 30. dubna se uskuteční od 13 hodin v kongresovém sále v budově rektorátu Univerzity Pardubice v Pardubicích - Polabinách přednáška s názvem "The Tugendhat House. Investigation of Materials and Surfaces, Preservation of Authenticity"  (Vila Tugendhat. Průzkum materiálů a povrchů, ochrana autenticity.), kterou přednese profesor Ivo Hammer. Přednášku pořádají Fakulta restaurování a Fakulta filozofická Univerzity Pardubice. Obsahem přednášky je jakýsi "životopis" známé brněnské vily...
Usnesení Společného zasedání Pléna SRK a Pléna ČKR Brno, 18.-19. 4. 2013 Plénum Slovenské rektorské konference (SRK) a Plénum České konference rektorů (ČKR) přijaly na Společném zasedání Pléna SRK a Pléna ČKR toto usnesení: SRK a ČKR považují za důležitou vzájemnou informovanost o stavu a vývoji slovenských a českých vysokých škol, která je základním předpokladem možné spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání, vědy a výzkumu.   SRK a ČKR se shodly na tom, že pokud jde o...