Na univerzitě začíná další semestr Univerzity třetího věku a Univerzity volného času

5. 3. 2018

Kromě vysokoškoláků usedají do poslucháren Univerzity Pardubice s počátkem března znovu i senioři. Dalšími odbornými přednáškami pokračují jak UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU Dopravní fakulty Jana Pernera, tak UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU Fakulty filozofické. Pro účastníky obě pořádající fakulty připravily řadu zajímavých témat, návraty do minulosti, putování přírodou, sportovní kurzy i nejrůznější organizované výlety. Obě hlásí plně obsazeno.

Na Dopravní fakultě Jana Pernera začínají přednášky Univerzity třetího věku (U3V). V úterý 6. března startují přednášky technického bloku, v nichž se účastníci schází pravidelně každé úterý. Každý pátek, a to od 9. března, pokračuje humanitní blok přednášek. Přednášejícími jsou akademičtí pracovníci z fakult Univerzity Pardubice i odborníci z praxe. U3V má plně obsazeno již od zimního semestru a jinak tomu není ani v právě započatém letním semestru.

Dopravní fakulta Jana Pernera připravila navíc v rámci U3V ještě další speciální kurzy. Zájemci se například mohou zapojit do fotografického kurzu pro pokročilé, který začíná ve středu 7. března a celkem jsou připravena čtyři setkání. Čtyři soboty po sobě mohou zájemci věnovat trénování paměti. Tento kurz začíná v sobotu 10. března. A každý čtvrtek až do 17. května mohou sportovní nadšenci docházet na lukostřelbu.

Letní semestr pokračuje také v litomyšlské Univerzitě třetího věku, která ve svých přednáškách zprostředkuje poznávání vzdálených krajů a lidí v nich žijících. Účastníci se tak vydají například na cestu do íránských hor, do přírody Sečuánu či za Buddhy do Jižní Koreje a na konci dubna je čeká výlet v podobě společného zájezdu. Od letního semestru navíc pobočka Litomyšl zařadila nově speciální cvičení pro seniorky.

Dvěma přednáškami každý měsíc pokračuje i Univerzita volného času (UVČ), kterou pořádá Fakulta filozofická Univerzity Pardubice. Na další z přednášek tohoto cyklu se zájemci mohou těšit ve čtvrtek 22. března, kdy je čeká setkání s občanem, filosofem a vědcem Nielsem Bohrem. Druhou přednáškou se vrátí do občanské války ve Španělsku. Do konce roku se vydají ještě například na Jadran kvůli československo-jugoslávským kulturním vztahům, do meziválečného Německa a Rakouska či do Velké Británie ve 30. letech.

I přednášky UVČ jsou v letním semestru zcela obsazeny. Přednášky se konají v posluchárně EB/E1 ve Výukovém areálu Polabiny jednou měsíčně ve čtvrtek od 14 hodin.

Aktuální program se všemi kurzy celoživotního vzdělávání jsou uvedeny na webových stránkách Univerzity Pardubice, resp. pořádajících fakult:

Univerzita třetího věku (U3V) organizovaná Dopravní fakultou Jana Pernera včetně dalších kurzů na:

http://www.upce.cz/dfjp/studium/celozivotni-vzdelavani.html.

Kurzy realizované na pobočce U3V v Litomyšli jsou zde: http://knihovna.litomysl.cz/2017/litomyslska-univerzita-3-veku-pobocka-u3v-univerzity-pardubice.

Univerzita volného času (UVČ) organizovaná Fakultou filozofickou nabízí přehled svých přednášek zde: http://ff.upce.cz/ff/studium/uvc2017-18.html

Na každý akademický rok je připraven nový program a zájemci a dlouholetí frekventanti přednášek pro seniory vědí, že se vyplatí sledovat webové stránky univerzity, aby se mohli v červnu včas na další ročník přihlásit. Zájem o přednášky obou cyklů je totiž veliký.

Letos mohou zájemci navíc navštěvovat ještě jeden cyklus přednášek, který se váže k letošním „Osmičkovým výročím“. Přednášky otevřené všem zájemcům, veřejnosti i studentům, se konají jednou měsíčně v pondělí po celý rok 2018. Jejich přehled je k dispozici na webu Univerzity Pardubice www.uni-pardubice.cz. Ta další nejbližší přednáška se koná v pondělí 19. března od 17 hodin. O roku 1348 a Karlovi IV. a jeho zakladatelských aktivitách bude hovořit známý pardubický historik PhDr. František Šebek z Ústavu historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.

Ing. Valerie Wágnerová
mluvčí UPa