6. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice

Uložit do kalendáře 21-11-2017 14:00 21-11-2017 14:00 Czech republic/Europe 6. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice POZVÁNKA na 6. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, které se uskuteční v úterý 21. listopadu 2017 od 14:00 hodin v kongresovém sále budovy rektorátu (4. NP) Program zasedání:... Kongresový sál budovy rektorátu (4. NP)
21. 11. 2017 Kongresový sál budovy rektorátu (4. NP)

POZVÁNKA

na

6. zasedání Akademického senátu

Univerzity Pardubice,

které se uskuteční v úterý 21. listopadu 2017 od 14:00 hodin

v kongresovém sále budovy rektorátu (4. NP)

Program zasedání:

 1. Zahájení, jmenování skrutátorů.
 2. Schválení programu zasedání.
 3. Informace o činnosti předsednictva AS UPa.
 4. Volba nových delegátů do Rady vysokých škol na funkční období 2018-2020.
 5. Návrh střednědobého výhledu Univerzity Pardubice na roky 2018 a 2019.
 6. Návrh změny Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Pardubice.
 7. Stanovisko SRUPa k současnému stavu menzy.
 8. Různé.

  Přílohou pozvánky je materiál k bodu 5 a 6 programu.

   

                                                                           doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D., v. r.

                                                                                    předseda AS UPa

Pardubice, 13. listopadu 2017

doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.
466 036 210