Programy, obory a specializace

Připravte se na lepší budoucnost!

Studium na naší univerzitě otevírá dveře k zajímavé kariéře a umožňuje zapojení do odborné činnosti téměř 8 000 studentů. Plníme nezastupitelnou úlohu v rámci regionu a jeho širokého okolí, jsme respektovaná instituce na celostátní úrovni a vědecky se etablujeme na mezinárodní scéně.

Naše brány opouštějí každoročně dvě tisícovky kvalitně vzdělaných absolventů s dobrou uplatnitelností doma i v zahraničí. Během studia získávají své znalosti a dovednosti na moderně vybavených vědeckých pracovištích. Pravidelně jim poskytujeme cenný kontakt s praxí a intenzivně podporujeme jejich ambice nabírat zkušenosti na stážích v zahraničí.

Zaměření oborů na Univerzitě Pardubice má široký záběr - od technických, přes umělecky zaměřené, až po humanitně orientované. Od získání širokých teoretických znalostí po trénink praktických dovedností a schopností.

 

 

Možnosti studia na jednotlivých stupních


Katalog studijních programů, oborů a předmětů

Odkaz vás přesměřuje na informační portál STAG, kde můžete vyhledávat veškerou studijní agendu. 

true
false