Veřejné vyhlášky

Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice ve věci žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace vedená pod č. j.: rvzs/0005/18, jejímž adresátem je:

 

Abdulloeva R. Surayyo

 

je uložena v kanceláři Referátu pro vzdělávání a záležitosti studentů, Univerzita Pardubice, Studentská 95,
532 10 Pardubice 2
 

Vyvěšeno dne: 1. 2. 2018

Sejmuto dne:    16. 2. 2018

true

Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice ve věci žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace vedená pod č. j.: rvzs/0114/17, jejímž adresátem je:

 

Ruvimbo Jeffrey (Chimbambo)

 

je uložena v kanceláři Referátu pro vzdělávání a záležitosti studentů, Univerzita Pardubice, Studentská 95,
532 10 Pardubice 2
 

Vyvěšeno dne: 1. 2. 2018

Sejmuto dne:    16. 2. 2018

 

 

true

Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice ve věci žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace vedená pod č. j.: rvzs/0142/17, jejímž adresátem je:

 

Nguyen Canh Duong

 

je uložena v kanceláři Referátu pro vzdělávání a záležitosti studentů, Univerzita Pardubice, Studentská 95,
532 10 Pardubice 2
 

Vyvěšeno dne: 1. 2. 2018

Sejmuto dne:    16. 2. 2018

true