UPCE

Polygrafické středisko

Polygrafické středisko vybavené moderní technikou poskytuje řadu grafických a polygrafických služeb. Zajišťuje grafické zpracování tiskovin, jejich digitální černobílý i barevný tisk, knihařské práce, kopírování, zpracování digitálních záznamů atd.

Polygrafické středisko
Studentská 84, Pardubice - Polabiny, budova EA - přízemí
vedoucí Bc. Monika Poláková
telefon 466 036 042-3
e-mail tisk@upce.cz

Vydavatelství Univerzity Pardubice zajišťuje vydavatelské činnosti související s přípravou, tvorbou, zveřejněním a distribucí dokumentů vznikajících na Univerzitě Pardubice v tištěné i elektronické formě, kterým bude přiděleno číslo ISBN a ISSN.

Vydavatelství Univerzity Pardubice
Studentská 84, Pardubice - Polabiny, budova EA - přízemí
Ing. Ivo Holava – vedoucí vydavatelství,
telefon 466 036 132, e-mail vydavatelstvi@upce.cz

true