Konferenční služby

Konferenční centrum jako součást Centra informačních technologií a služeb spravuje prostory univerzitní auly, poslucháren v areálu Dopravní fakulty Jana Pernera  a prostory v historické budově na nám. Čs. Legií.

V moderním a kulturním prostředí v centru univerzitního kampusu nabízí špičkové technické zázemí, které slouží pro vysokoškolskou výuku a pořádání akademických obřadů, ale též pro konání prestižních konferencí, sympozií, seminářů a dalších odborných a společensko-kulturních akcí, včetně mezinárodních. Nabídka služeb v tomto směru nemá v regionu konkurenci.

kontakt: Romana Nepovímová
telefon 466 036 633
e-mail romana.nepovimova@upce.cz

false