Ubytování a stravování

Ubytování

vysokoškolské koleje Univerzity Pardubice nabízí kvalitní a levné ubytování studentům, zaměstnancům a hostům Univerzity. Koleje jsou umístněné v 6 budovách v centru univerzitního kampusu v Pardubicích - Polabinách a mají kapacitu přes 1481 lůžek. Nabídku ubytování doplňuje ještě 18 lůžek na koleji v Litomyšli, tato kapacita slouží výhradně pro ubytování studentů Fakulty restaurování. Ubytování je nabízeno ve dvou kategoriích z hlediska vybavenosti pokojů sociálním zařízením. Hlavní kapacitu kolejí představují studentské pokoje KLASIK se společným sociálním zařízením a kuchyní na každém patře. Druhou kategorií ubytování jsou garsoniéry nebo apartmany s vlastním sociálním zařízením a kuchyňkou. Ubytování je nabízeno ve třech režimech s rozdílnými pravidly ohledně délky ubytování, termínu nástupu, konce ubytování a samozřejmě také s rozdílnými cenami. 

Část kapacity kolejí je po celý rok trvale určena pro hotel Campus Pardubice, který zabezpečuje krátkodobé ubytování všech zájemců včetně hostů Univerzity Pardubice a zájemců z řad veřejnost.

V rámci hodnocení provedeným studenty z celé ČR získaly  koleje Univerzity Pardubice  titul „Kolej  roku  2015“   http://www.kolejroku.cz/koleje  

Stravování

Stravování ve vysokoškolské menze využívají hlavně studenti a zaměstnanci Univerzity, vítáni jsou však i zájemci z řad veřejnosti.

Menza svá jídla nabízí ve 4 jídelnách.V hlavní jídelně menzy a bufetu VAP se výběr jídla provádí z aktuální nabídky a stravovat se zde může i veřejnost. Ostatní jídelny (jídelna II. v budově menzy, jídelna v budově na nám. Čsl. Legií a jídelna v areálu v Doubravicích) vydávají  jídla pouze na základě  předchozí objednávky a slouží výhradně studentům a zaměstnancům.