Popularizace vědy

Univerzita Pardubice jako Regionální koordinátor (RK PTPO) poskytuje komplexní koordinátorské činnosti a informační služby v regionu Pardubického kraje zaměřené na podporu technických a přírodovědných oborů a systematicky se věnuje popularizaci vědy od roku 2010.

Od té doby uspořádala stovky zajímavých populárně-naučných akcí, kterými přibližuje vědu, výzkum a odborné činnosti univerzity a jejích sedmi fakult. Netradičními odbornými formami seznamuje především žáky a studenty, ale i širokou veřejnost s výsledky vědecko-výzkumné činnosti jednotlivých pracovišť a zapojuje je aktivně do poznávání světa moderní vědy.

- ZVĚTŠENO - putovní výstava velkoformátových vědeckých fotografií

- Studentská KAVÁRNA UNIVERSITAS v Pardubicích

Populárně-naučné akce jsou určeny všem studentům jak základních, tak středních škol, kteří jsou na Univerzitě Pardubice srdečně vítáni.