Odborné akce

Pracoviště Univerzity Pardubice pořádají či spolupořádají každoročně řadu vědeckých konferencí, odborných seminářů, workshopů apod., kde prezentují dosažené výsledky a současně si předávají zkušenosti s účastníky z jiných vysokých škol, vědeckých pracovišť a podniků.

true

Přehled akcí

Mezinárodní konference o nových poznatcích z oboru chemie a fyziky pevných látek a materiálového výzkumu. Dear Colleagues, It is with pleasure that we can introduce to you the 13th...
Konference s mezinárodní účastí zaměřená na výměnu poznatků v oblasti práškových materiálů a anorganických pigmentů, jejich aplikací, fyzikálně - chemických vlastností a metod jejich...
05. 11. - 06. 11. 2018 XI. Konference Pigmenty a pojiva
Konference je zaměřena na pigmenty a jejich aplikace ve stavebnictví, v nátěrových hmotách a plastech a na organická pojiva pro nátěrové hmoty a stavebnictví, anorganická pojiva pro keramiku,...
Seminář zájemců o výzkum v oblasti produkce, analýzy a aplikaci povrchově aktivních látek.