Zážitkový seminář „Zažij si na vlastní kůži“

Zážitkový seminář s názvem “Zažij si na vlastní kůži” pořádá Univerzita Pardubice ve spolupráci s organizacemi, které sdružují a pomáhají osobám s různým druhem postižení. Jsou jimi pardubická Česká abilympijská asociace, o. s., TyfloCentrum Pardubice, o. p. s. a sdružení osob s postižením sluchu.

Zájemci se mohou při semináři dozvědět více o životě osob se zdravotním postižením a možnostmi studia a pobytu na univerzitě a pohybu v univerzitním kampusu.

2019
Seminář byl letos věnován alternativním sportům pro lidi s handicapem. Přes 20 lektorů seznámilo účastníky s alternativními sporty a dokázali všem, že aktivní život je možný i s handicapem. Bylo možné na vlastní kůži vyzkoušet jízdu na tandemovém kole, tricyklu, handbikovém trenažeru, sed v monoski, sledge hokej, basketball a ping pong na vozíku, zahrát si miniturnaj v boccie, nebo si zkusit zdolat 7m vysokou mobilní horolezeckou stěnu. Miniturnaj byl uspořádán pro týmy domácích (UPa) a hostů. Vítězství si odnesli domácí. Sporty odborně představila do znakového jazyka lektorka Tichého světa. Jako dárek si účastníci měli možnost odnést fotku z FOTOKOUTKU. - viz. fotogalerie. Všem odborníkům i účastníkům (přes 200 účastníků) moc děkujeme, protože atmosféra na tomto semináři byla báječná. Děkujeme a budeme se těšit na další ročník.
2018
Zážitkový seminář ukázal, jak se žije lidem s hendikepem. Vyzkoušet si netradiční aktivity mohl každý, kdo zavítal 24. dubna do univerzitní auly. Na jednotlivých stanovištích byly k vidění speciální pomůcky, ke kterým spoustu rad poskytli odborníci, a ti odvážní se dokonce pokusili vylézt co nejvýše po 7m vysoké horolezecké stěně.
Více informací
2013
Zážitkový seminář s názvem “Zažij si na vlastní kůži” pořádá Univerzita Pardubice ve spolupráci s organizacemi, které sdružují a pomáhají osobám s různým druhem postižení. Jsou jimi pardubická Česká abilympijská asociace, o. s., TyfloCentrum Pardubice, o. p. s. a sdružení osob s postižením sluchu. 
Více informací
2012
aneb Jak se žije na univerzitním kampusu osobám s postižením
Více informací
2011
zážitkové ukázky pro studenty • jízda na vozíku po budově i venku • orientace a chůze poslepu • komunikace s nedoslýchavým člověkem
Více informací
2010
Určeno pro všechny zájemce, studenty a zaměstnance univerzity, kteří si chtějí vyzkoušet, jaké je to nevidět, neslyšet nebo pohybovat se na vozíku.
Více informací
2009
Všichni účastníci si mohli vyzkoušet: orientaci a chůzi poslepu, simulaci vidění při poruchách zraku, jízdu na vozíku po budově i venku, chůzi s ortézou, komunikaci s nedoslýchavým člověkem, ukázky komunikace neslyšících mezi s sebou. Také proběhla ukázka simultánního přepisu mluveného projevu pro osoby s postižením sluchu. Účastníci dostali informace o organizacích, které osoby s omezenou schopností pohybu a orientace sdružují a informace o podmínkách studia pro zrakově, sluchově a pohybově postižených studentů na UPa.
Více informací
true