Péče o studenty se specifickými potřebami

Univerzita Pardubice vychází vstříc všem talentům, kteří mají zájem o studium. Jediným měřítkem jsou pro nás studijní předpoklady a chuť se vzdělávat.

Patříte mezi studenty se zdravotním znevýhodněním nebo jinou specifickou potřebou? Neváhejte se obrátit na Centrum ALMA!

  • Otevřenost studia na vysoké škole pro všechny studenty je naší prioritou.
  • Vytváříme kvalitní podmínky pro studium a pobyt na univerzitě i pro studenty se zdravotním postižením.
  • Odstraňujeme postupně architektonické bariéry v jednotlivých objektech univerzity, posluchárnách, vysokoškolských kolejích, menze, knihovně, tělocvičnách atd.
  • Nové objekty splňují požadavky na užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
  • Informační technologie (wi-fi připojení v rámci kampusu nebo e-learningová podpora) přispívají k lepší integraci zdravotně postižených studentů a jejich přístupu k informacím a studijním materiálům.
  • Následujeme trendy v IT technologiích s cílem usnadnit komunikaci nevidomým a neslyšícím studentům.
  • Pro studenty, kteří ke svému studiu, příp. i pobytu na univerzitě, potřebují pomoc, je připraven systém tzv. „studijní asistence“ – systém spolupráce studentů pomáhajících těm, kteří pomoc – asistenci potřebují. Zároveň poskytujeme studentům s fyzickýcm či smyslovým handicapem možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek s účelem zlepšení kvality jejich studia.

Univerzita Pardubice…

přátelská ke všem studentům

false
true