Péče o studenty a zaměstnance

Centrum ALMA - pro studenty se specifickými potřebami

Akademická Poradna UPa - psychoterapeutické a jiné individuální poradenství

Kariérní centrum

Koučink 

UPCE Healthcare Club - je tu pro zahraniční studenty a zaměstnance UPCE, když mají zdravotní potíže. Skládá se z budoucích zdravotníků, kteří jim pomáhají a poskytují asistenci.

false
true