Organizační uspořádání

Chod a život univerzity se řídí platnými zákony, zejména zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a o změně a doplnění dalších zákonů, Statutem UPa a dalšími vnitřními předpisy UPa.
Základní organizaci, vnitřní uspořádání univerzity a zásady řízení upravuje Organizační struktura a Organizační řád UPa.

 

 

 

Organizační řád Univerzity Pardubice
Soubory ke staženíVelikostNahráno dne
PDF icon Organizační řád Univerzity Pardubice927.58 KB24. 07. 2017 - 8:21
false

Používané zkratky:
UPa - Univerzita Pardubice
DFJP - Dopravní fakulta Jana Pernera
FES - Fakulta ekonomicko-správní
FEI - Fakulta elektrotechniky a informatiky
FF - Fakulta filozofická
FChT - Fakulta chemicko-technologická
FR - Fakulta restaurování
FZS - Fakulta zdravotnických studií

false
true