Kde nás najdete

Sídlo a doručovací adresa:
UNIVERZITA PARDUBICE
Studentská 95
532 10 Pardubice 2, Česká republika

telefon +420 466 036 111 - ústředna spojí na všechna pracoviště univerzity
telefonovat na univerzitu lze i ZDARMA
fax +420 466 036 361
e-mail webmaster@upce.cz

Univerzita Pardubice se nachází v Pardubicích - sídelním městě Pardubického kraje, které leží na soutoku řek Labe a Chrudimky.

Většina výukových prostor, knihovna, konferenční centrum, ubytovací, sportovní a další zařízení univerzity se nacházejí v uceleném univerzitním kampusu za řekou Labe v městské části II. Pardubice - Polabiny.

Fakulta elektrotechniky a informatiky se nachází - na nám. Čs. legií v centru města.

Fakulta chemicko-technologická se nachází ve 2 lokalitách - v centru univerzitního kampusu a Technologickém pavilonu v Doubravicích.

Fakulta zdravotnických studií se nachází spolu se Střední zdravotnickou školou v areálu v Průmyslové ulici při výjezdu z Pardubic do Černé za Bory.

Fakulta restaurování sídlí na zámeckém návrší v městě Litomyšli.

Dopravní fakulta Jana Pernera má - kromě svého sídla v univerzitním kampusu - dvě dislokovaná pracoviště - v České Třebové a v Praze.

Pardubice najdete zhruba na 50. stupni severní šířky, tedy severněji než například Ostrava. Město má rozlohu téměř 78 km2 a přibližně 90 tisíc stálých obyvatel. Leží v nadmořské výšce 215 až 237 metrů nad mořem. Jsou velmi dobře dopravně dostupné, jsou významným železničním dopravním uzlem. Vzdálenost od Prahy je pouhých 104 km.

false