Volby do Akademického senátu UPCE

Uložit do kalendáře 28-11-2022 0:00 28-11-2022 23:00 Czech republic/Europe Volby do Akademického senátu UPCE Na základě § 8 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Univerzity Pardubice zveřejňuje volební komise tuto Kandidátní listinu do Akademického senátu Univerzity Pardubice...
28. 11. 2022

Na základě § 8 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách

a Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Univerzity Pardubice

zveřejňuje volební komise tuto

Kandidátní listinu do Akademického senátu
Univerzity
Pardubice

Kandidující akademický pracovník do voleb na 1 místo v akademické komoře je:

 

Mgr. Pavel Brebera, Ph.D.

Jazykové centrum
 

V Pardubicích dne 18. listopadu 2022

Mgr. Yveta Linhartová, Ph.D.
za dílčí volební komisi

Volby proběhnou elektronicky ve dnech:

 

Pondělí 28.11.2022 od 8:00 až úterý 29.11.2022 23:59      
 

Přístup k hlasování najdete na odkazu https://evolby.upce.cz/ pod názvem: Volby do AS UPCE v rámci volebního celku celouniverzitních útvarů JC a KTS 2022.

Manuál pro voliče najdete na odkazu: manual_volby.pdf (upce.cz)

 

 

 

Jazykové centrum
Mgr. Yveta Linhartová, Ph.D.
466036220