Seminář ÚEnviChI - Mgr. Konopáčová a RNDr. Čapková

Uložit do kalendáře 27-10-2021 9:00 27-10-2021 9:00 Czech republic/Europe Seminář ÚEnviChI - Mgr. Konopáčová a RNDr. Čapková Ústav environmentálního a chemického inženýrství Fakulty chemicko-technologické, Univerzity Pardubice ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie ČSCH si Vás dovoluje pozvat na seminář ÚEnviChI, který konat ve středu 27. října... Fakulta chemicko-technologická UPa, Pardubice, posluchárna C2
27. 10. 2021 Fakulta chemicko-technologická UPa, Pardubice, posluchárna C2
Semínář ÚEnviChI

Ústav environmentálního a chemického inženýrství
Fakulty chemicko-technologické, Univerzity Pardubice
ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie ČSCH

si Vás dovoluje pozvat na seminář ÚEnviChI, který konat ve středu 27. října 2021 od 9 hod. v posluchárně HA-C2.


Mgr. Eliška Konopáčová

(studentka Ph.D., Ústav environmentálního a chemického inženýrství, FChT, Univerzita Pardubice)

“Využití scintilační detekce pro sledování příjmu a obratu fosforu perifytonním společenstvem“

a

RNDr. Kateřina Čapková, Ph.D.

(Hydrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Oddělení mikrobiální ekologie vody)

“Vliv perifytonu na ekosystém oligotrofních jezer vzniklých po rekultivaci těžby uhlí“

Seminář ÚEnviChI - Mgr. Konopáčová a RNDr. Čapková
Ústav environmentálního a chemického inženýrství, FChT Pardubice
prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.