Nabídka technologií Univerzity Pardubice zahrnuje kompletní seznam patentů, užitných vzorů a vybrané technologie, které jsou dále nabízeny k licencování nebo další spolupráci na vývoji a uplatnění.

 

Kompletní přehled patentů a užitných vzorů Univerzity Pardubice je k dispozici v databázi ÚPV či na vyžádání cttz@upce.cz

Nabídka vybraných technologií k licencování a další možné spolupráci

false

Zařízení pro zachycení iontů kovů ze znečištěných vod biologickou imobilizací

Technologie je založená na kombinovatelnosti tří modulů se specifickými funkcemi.

Zařízení pro zachycení iontů kovů

Laktyl laktáty jako biodegradovatelné suroviny s dalšími přidanými vlastnostmi

Způsob přípravy laktyl laktátů ze surovin pocházejících z obnovitelných zdrojů metal- a solvent-free postupy.

Laktyl laktáty - biodegrad. suroviny

Profilování fosfoproteomu

Nové vysoce selektivní rozhraní pro profilování fosfoproteomu.

Postupy obohacení fosfopeptidů

Přenosný audiometr

Měřicí přístroj v kombinaci s chytrým telefonem.

Řešení klinického vyšetření

Fotoredox katalyzátor

Komerčně dostupný fotoredox katalyzátor na bázi pyrazin-2,3-dikarbonitrilu.

Účinně katalyzované reakce

Bezsilikátový stabilizátor peroxidu vodíku

Technologie výroby nového, velmi účinného stabilizátoru peroxidu vodíku.

Bezsilikátový stabilizátor peroxidu vodíku

Antimikrobiální a antivirové koloranty

Technologie reaguje na problematiku soucasné pandemie a s tím související nutnou ochranu proti šírení ruzných viru a mikroorganismu.

Antimikrobiální a antivirové koloranty

Inkjetový lak vytvrzovaný UV LED

Vyvíjený lak je vhodný zejména pro použití v digitálních inkjetových lakovacích strojích pro potisk různých materiálu (např. papíry, kartony, polymerní fólie).

Inkjetový lak vytvrzovaný UV LED

Submikronové trubice krystalického oxidu wolframového

Unikátní postup přípravy mikronových a/nebo submikronových trubic oxidu wolframového (WO3) s excelentními fotokatalytickými a fotochromickými vlastnostmi. 

Submikronové trubice krystal. WO3

Recyklovatelné sorbenty pro odpadní vody

Recyklace technologických vod, vodných roztoků či vodných koncentrátů z výroby a použití netěkavých disociovatelných organických látek s využitím sorpce.

Recyklovatelné sorbenty pro odpadní vody

Univerzální programovatelný obrazový senzor

Reprogramovatelný integrovaný obrazový senzor pro uživatelskou implementaci jednodušších algoritmů strojového vyhodnocování obrazu.

Programovatelný obrazový senzor

Nový materiál pro kryty chronických ran

Technologie je založená na staplových mikrovláknech z hyaluoranu sodného a oxidovaného škrobu, obsahující fyziologicky přijatelnou kyselinu.

Nový materiál pro kryty chronických ran

AFFIBLOT: Screeningové zařízení pro výběr protilátek

Screeningové zařízení sloužící k  výběru vhodné komerční protilátky pro danou aplikaci, která má vhodnou afinitu,
vysokou specificitu a nízkou zkříženou reaktivitu.

Screeningové zařízení - AFFIBLOT

Technologie vyvinuté v rámci projektu GAMA z Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, financovaného Technologickou agenturou České republiky (TA ČR) jsou uvedeny v sekci Projekty proof-of-concept | Univerzita Pardubice 

false

Komercializované technologie

false

Screening rakoviny slinivky

Screening rakoviny slinivky na základě analýzy lipidů s využitím hmotnostní spektrometrie.

Analýza lipidů

Mikrovlákna oxidu křemičitého

Vlákna amorfního oxidu křemičitého jako materiál pro sorpci, separaci, katalýzu a součást baterií.

Speciální funkční materiál
true