8. zasedání AS UPa dne 17.4.2018

Uložit do kalendáře 09-04-2018 15:30 17-04-2018 14:00 Czech republic/Europe 8. zasedání AS UPa dne 17.4.2018   POZVÁNKA na 8. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, které se uskuteční v úterý 17. dubna 2018 od 14:00 hodin v kongresovém sále budovy rektorátu (4. NP)        Program... Kongresový sál budovy rektorátu (4. NP)
09. 04. - 17. 04. 2018 Kongresový sál budovy rektorátu (4. NP)

 

POZVÁNKA
na

8. zasedání Akademického senátu
Univerzity Pardubice,

které se uskuteční v úterý 17. dubna 2018 od 14:00 hodin
v kongresovém sále budovy rektorátu (4. NP)

 

     Program zasedání:
          1. Zahájení, jmenování skrutátorů.
            2. Schválení programu zasedání.
            3. Informace o činnosti předsednictva AS UPa.
            4. Žádost rektora UPa o předchozí souhlas s odvoláním, resp. jmenováním členů Vědecké rady UPa
            5. Návrh rozpočtu UPa na rok 2018
            6. Různé.

Přílohou pozvánky je materiál k bodu 4 a 5 programu.
                                                               

                                                                                                          doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., v. r.
                                                                                                                                        předseda AS UPa

 

 

 

 

Pardubice  9. dubna 2018

 

doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., v. r.
doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., v. r.
466 036 067